Visjon & Verdier

UMS - an Everbridge Company, har en visjon som setter retningen for bedriften, et mål som gir en klar idé om hva selskapet står for. Fokuset har alltid vært framtidsrettet og selskapets formål kjennetegner hva vi gjør hver eneste dag for å oppnå vår visjon.

Selskapet har fremhevet fem nøkkelverdier som brukes aktivt i det daglige arbeidet.

Målet er å etterleve disse verdiene slik at UMS - an Everbridge Company, til enhver tid kan være et målrettet og innovativt selskap med utvikling og engasjement i fokus.

Visjon

Verdensledende tilbyder av befolkningsvarsling

Formål

Levere innovative kommunikasjonsløsninger som gjør en forskjell i menneskers liv

Verdier

Innovativ
 • Nysgjerrighet – spør alltid hvorfor
 • Enkelhet, ikke kompleksitet
 • Objektiv til alle nye ideer
 • Slagkraftig organisasjon – fokus på å oppnå fremragende resultater
 • Anerkjennelse av innovasjon – både de som lykkes og de som mislykkes
Pålitelig
 • Holde løfter og forpliktelser mot alle interessenter
 • Nøyaktighet
 • Ha god drivkraft
 • Presis kommunikasjon for å oppnå tillit
 • Ansvarlighet
Lidenskapelig
 • Opptatt av å redde liv
 • Utholdenhet
 • Et sterkt ønske om å gjøre en forskjell
 • Være en som inspirerer de andre
Ærlig
 • Vi går ikke på akkord med vår integritet
 • Rettferdighet – vi er objektive i alt vi gjør
 • Feil forekommer – være villig til å innrømme og korrigere dem
 • Mot – si hva du mener
Samarbeidsvillig
 • Respektfull og inkluderende
 • Vi verdsetter og lærer av hverandre mens vi streber mot å bli bedre
 • Kommunikasjon – være lydhøre overfor alle interessenter
 • Setter selskapet fremst

Del denne artikkelen: