Teknologi

Som teknologiselskap, har UMS - an Everbridge Company, et konstant fokus på innovasjon.

Med behovet for både kritisk og generell varsling er det viktig med kontinuerlig utvikling og riktig teknologi for å imøtekomme de ulike kravene i markedet. I dag er UMS - an Everbridge Company, en av de ledende globale aktørene i bransjen og har en rekke patenter på systemer knyttet til kritisk varsling.

Selskapets mest komplekse prosjekter er de som er nært knyttet opp mot det å utnytte telekommunikasjonsinfrastrukturen på best mulig måte.