Adressebasert varsling

Adressebasert varsling (ABAS) er basert på predefinerte geokodede adresser. Via UMS’ varslingssystem kan brukeren definere berørte områder på et kart og sende meldinger via SMS, talemeldinger eller appvarsel til de som har registrert adresse innenfor områdene.

ABAS_diagram

Toveiskommunikasjon

Teknologien muliggjør rask toveiskommunikasjon i tilfeller hvor man vet hvem målgruppen er og tillater utsending av tusenvis av meldinger per minutt. Distribusjon kan skje via ulike kanaler som for eksempel tale- og tekstmeldinger, varsler til smarttelefon og e-post.

Systemet gir mottakerne mulighet til å svare, enten de har blitt varslet via talemelding, SMS eller app. Responsen visualiseres i et kart og hjelper beredskapspersonell med å avgjøre hvor mange som befinner seg på forskjellige lokasjoner. Avsenderen kan velge ulike responskriterier, blant annet behov for assistert evakuering. Dette bidrar til planleggingen av redningsaksjoner ved å gi en bedre oversikt over situasjonen i sanntid, og optimaliserer dermed ressursfordelingen effektivt under en krise.

Integrasjon mot befolkningsregistre

De geokodede adressedatabasene holdes oppdatert via integrasjon mot offentlige befolkningsregistre. I tillegg kan innbyggere og bedrifter benytte seg av en nettbasert registreringsportal, også kjent som CDM. Alle innbygger- og bedriftsadresser blir festet til et sett av bredde- og lengdegradskoordinater, som deretter visualiseres på et kart under meldingsutsendelsen.

Systemet bruker patentert teknologi for å unngå flaskehalser i nettverket, noe som kan oppstå i krisesituasjoner når mange ønsker å benytte nettverket samtidig.

Mottakere: Predefinerte gjennom geokodede adressedatabaser

Kanaler:
Voice_blue_frameSMS_blue_frameSmartphone_blue_frameEmail_blue_frame

Del denne artikkelen:

Les mer om: