Adressebasert varsling

Adressebasert varsling (ABAS) er basert på predefinerte geokodede adresser. Via UMS - an Everbridge Company’s varslingssystem kan brukeren definere berørte områder på et kart og sende meldinger via SMS, talemeldinger eller appvarsel til de som har registrert adresse innenfor områdene.

ABAS_diagram

Toveiskommunikasjon

Teknologien muliggjør rask toveiskommunikasjon i tilfeller hvor man vet hvem målgruppen er og tillater utsending av tusenvis av meldinger per minutt. Distribusjon kan skje via ulike kanaler som for eksempel tale- og tekstmeldinger, varsler til smarttelefon og e-post.

Systemet gir mottakerne mulighet til å svare, enten de har blitt varslet via talemelding, SMS eller app. Responsen visualiseres i et kart og hjelper beredskapspersonell med å avgjøre hvor mange som befinner seg på forskjellige lokasjoner. Avsenderen kan velge ulike responskriterier, blant annet behov for assistert evakuering. Dette bidrar til planleggingen av redningsaksjoner ved å gi en bedre oversikt over situasjonen i sanntid, og optimaliserer dermed ressursfordelingen effektivt under en krise.

Integrasjon mot befolkningsregistre

De geokodede adressedatabasene holdes oppdatert via integrasjon mot offentlige befolkningsregistre. I tillegg kan innbyggere og bedrifter benytte seg av en nettbasert registreringsportal, også kjent som CDM. Alle innbygger- og bedriftsadresser blir festet til et sett av bredde- og lengdegradskoordinater, som deretter visualiseres på et kart under meldingsutsendelsen.

Systemet bruker patentert teknologi for å unngå flaskehalser i nettverket, noe som kan oppstå i krisesituasjoner når mange ønsker å benytte nettverket samtidig.

Mottakere: Predefinerte gjennom geokodede adressedatabaser

Kanaler:
Voice_blue_frameSMS_blue_frameSmartphone_blue_frameEmail_blue_frame

Del denne artikkelen:

Les mer om: