Belastning

Under katastrofer og andre kritiske hendelser oppstår det naturlig en stor trafikkøkning i telenettet. Dette kan føre til overbelastning i nettet og dermed gjøre det svært utfordrende å sende varselmeldinger, både via SMS og taleanrop.

Gjennom mange års innovasjon og utvikling innen kritisk kommunikasjon, har vi utviklet patenterte teknikker for å kontrollere nettverksbelastningen. Dette har ført til betydelig forbedring av suksessraten for både SMS og taleanrop.

Belastningskontroll SMS

Når det gjelder mobilnett, bruker vi en komponent som bidrar til å redusere belastningen i nettverket. Selskapets patenterte flytkontrollteknikker er implementert på nettverksnivå for å få ned belastningen og dermed forbedre sjansene for å levere SMS til de som er i de berørte områdene.

Flytkontrollteknikker blir brukt til og med den siste operasjonen i SMS-anropsstrømmen. Vi bruker også patenterte flytkontrollteknikker for effektivt å utnytte radio/ personsøkings-ressursene. Dette bidrar også til å forbedre levering av SMS.

I tillegg finnes det en opsjon på en lokasjonsbasert sperrekomponent (LBBC), som har muligheten til å sperre tjenester for å sikre at nødmeldinger effektivt blir levert til mobilabonnentene.

Vi jobber med telekommunikasjonsoperatører for å forstå nettverksdetaljer og dermed inneha de rette overbelastningsteknikkene.

Belastningskontroll taleanrop til fastlinje

Det å ha tilstrekkelig kapasitet til å varsle et stort antall mennesker på kort tid er viktig i nødssituasjoner. Slike situasjoner belaster telenettet og kan føre til flaskehalser. For å unngå dette, implementerer vi en flytkontrollteknikk som styrer trafikken i nettverket, slik at man reduserer belastningen og øker suksessraten.

Del denne artikkelen: