Gruppebasert varsling

Når kontaktinformasjonen til alle mottakere er tilgjengeliggjort i et register eller i en database, kan gruppebasert varsling benyttes til å nå forskjellige grupper av mennesker på en effektiv og standardisert måte.

UMS - an Everbridge Company, tilbyr gruppebasert varsling via talemelding, tekstmelding (SMS), e-post og sosiale medier. Integrasjon mot andre kanaler er også mulig.

For å kunne sende spesifikke instruksjoner og varsler, basert på organisasjonens behov, legger gruppebasert varsling til rette for etablering av flere grupper. Man kan opprette et ubegrenset antall brukere og grupper, og organisere dem i et hierarki for å forenkle bruken av systemet. Dette kan opprettes av en bruker med rettigheter som systemadministrator. Personvernet vil alltid være sikret ved at hver enkelt gruppe kun har tilgang til sine egne data. Systemet er også robust nok til å håndtere at en rekke brukere logger inn samtidig.

Med muligheter for integrasjon mot andre nyttige funksjoner, som konferansesamtaler og interaktivt talerespons (IVR), tilbyr gruppebasert varsling en rask og sikker løsning for å samle alle typer ansatte til faste steder.

UMS gruppebasert varsling, kjent som UMS Gruppevarsling, støtter flere språk og inngangskanaler via web-grensesnitt, mobilapplikasjoner og IVR-systemer. Systemet støtter også toveiskommunikasjon og er utstyrt med en telefonbok som kan lagre mer informasjon enn vanlig kontaktdata på hver enkelt person. Systemet krever ingen prekonfigurasjon eller installasjon av sluttbrukerne for å fungere.

Mottakere: Forhåndsdefinerte mottakere fra et register eller en database
Kanaler:

Voice_blue_frameSMS_blue_frameSmartphone_blue_frameEmail_blue_frame

Del denne artikkelen:

Les mer om: