Innovasjon

UMS - an Everbridge Company, er en ledende aktør med en rekke patenterte løsninger innen kritisk varsling og kommunikasjon, et område hvor behovet stadig øker i omfang.

For å kunne imøtekomme de ulike kravene fra kunder og i markedet, samt beholde selskapets posisjon i bransjen, er det avgjørende at UMS - an Everbridge Company, har betydelig fokus på innovasjon.

Innovasjon har vært en viktig del av strategien til UMS - an Everbridge Company, siden starten. Patentene og en tydelig IPR-strategi er fundamentet for selskapets kontinuerlige arbeid med å skape innovative løsninger.

Hvorfor er innovasjon viktig for oss?

Innovasjon er avgjørende for at vi skal kunne forbli en betydelig og konkurransedyktig aktør i bransjen.

Selskapets kjernevirksomhet handler om å utvikle og levere løsninger som benytter eksisterende offentlig infrastruktur til kritiske varslingsformål. Ett eksempel på dette er det offentlige mobilnettet, som er et område hvor vi har vært en pioner. Bruk av offentlige mobilnett til kritisk varsling stiller helt andre krav til nettverket sammenlignet med konvensjonell bruk. Av hensyn til dette har vi utviklet teknologi og metodikk for å unngå overbelastning av mobilnettet, som samtidig sørger for at meldingene kommer sikkert fram.

Behovet fra et samfunnsperspektiv er å forbedre eksisterende metoder for å varsle sivile. Ved bruk av tradisjonelle varslingsmetoder sliter man med å håndtere så komplekse scenarier som de samfunnet opplever i dag. Nye praktiske og målrettede varslingsmetoder gjør det mulig for sivile å reagere proaktivt ved uforutsette hendelser. Varsling og korrekt informasjon er utvilsomt like essensielt som mat og vann når kritiske hendelser først inntreffer. For å være i stand til å levere slik informasjon må man enkelt kunne nå innbyggere via de kanaler dagens befolkning benytter seg av.

Kommunikasjonsteknologi, og bruken av denne, har endret seg radikalt de siste 10 årene. Mange tradisjonelle kommunikasjonsmetoder har i stor grad forsvunnet fra markedet til fordel for nye kanaler. Det er viktig å kunne tilpasse seg både ny og framtidig teknologi. Dette mangfoldet åpner således opp for en god miks av muligheter og utfordringer, som kun kan håndteres med en innovativ tilnærming.