Fullførte innovasjonsprosjekter

UMS - an Everbridge Company’s innovasjonsprosjekter handler om optimal utnyttelse av telekommunikasjonsinfrastrukturen til varslingsformål.

Følgende innovasjonsprosjekter har hatt en betydelig innvirkning på utviklingen i bransjen for befolkningsvarsling.

Overbelastningskontroll (2003)

Den største utfordringen ved å benytte varslingssystemer med høy kapasitet er utvilsomt faren for overbelastning av den offentlige infrastrukturen. Vi er imidlertid det første selskapet som har utviklet et patentert system og metode for å unngå slike kritiske situasjoner.

Les mer om Belastningskontroll.

Reisevarsling (2009)

Når en krisesituasjon oppstår et eller annet sted i verden, er det svært viktig for et lands myndigheter å kunne lokalisere og varsle eventuelle borgere på reise i det området. I samarbeid med den norske utenriksdepartementet har vi utviklet et patentert system, som gir en oversikt over borgere på reise i utlandet og dessuten muliggjør varsling ved behov. Ved å benytte UMS Reisevarsling, kan nasjonale myndigheter proaktivt gi troverdig informasjon til borgere, som befinner seg i utsatte områder.

Les mer om Reisevarsling

Lokasjonsbasert varsling (LBAS: Location Based Alert System) (2007)

Utvikling av varslingsløsninger med akseptabel leveringshastighet og –suksess, samtidig som man unngår å overbelaste nettverket, samt ivaretar personvernet, har krevd enormt med arbeid og innsats. Til tross for dette var vi først ute med å utvikle en slik løsning, og det er flere patenter knyttet til LBAS teknologien.

Les mer om Lokasjonsbasert varsling

Del denne artikkelen: