Lokasjonsbasert varsling

UMS - an Everbridge Company's Lokasjonsbasert varsling innbefatter ulike teknologier som gjør det mulig å varsle mennesker som befinner seg innenfor et definert geografisk område på en rask og effektiv måte.

Mobiltelefonene blir identifisert ved hjelp av lokasjonsinformasjon fra mobilnettet. Ved å benytte forskjellig teknologi som Avansert-SMS, App-varsling og Cell Broadcast er dynamisk varsling i sanntid mulig.

Avansert-SMS
Man kan sende tekstmeldinger (Avansert-SMS) til alle mobilabonnenter lokalisert innenfor et bestemt område, inkludert utenlandske besøkende. LBAS (Location Based Alerting System) viser totalt antall mennesker samt fordeling i et område i sanntid.

Teknologien fungerer ved at LBAS er tett integrert i komponenter fra teleoperatørene. Personvern er ivaretatt ved at all informasjon forblir hos operatørene. LBAS beregner hvilke basestasjoner som dekker det angitte området, og deretter finner systemet abonnentene som har sin siste posisjon på disse basestasjonene, hvorpå det sendes meldinger via SMS. LBAS bruker avansert lastbalansering og cellespredningsalgoritmer for å sikre høyest mulig levering av meldinger, uten å forårsake overbelastning.

Cell Broadcast
Cell Broadcast sender tekstmeldinger til alle mobiltelefoner innenfor et angitt område. Cellular Broadcasting (CB) kan nå millioner i løpet av sekunder, og teknologien gjør det mulig å levere meldinger samtidig til alle mobiltelefoner innenfor et bestemt geografisk område på en gang. En CB-melding sendt til et gitt område vil nå alle mobiltelefoner som er konfigurert for å motta CB-meldinger.

App-varsling
Lokasjonsbaserte varsel kan sendes til innbyggere som har UMS Citizen Alert App installert på sine mobile enheter. Minimalt med informasjon om enheten (beskyttet av en anonymisert enhets-ID) er sendt til våre servere. Vi benytter push-tjenester levert av Google/Apple for å varsle enhetene om eventuelle hendelser. Enheten responderer dersom den er innenfor det berørte området. Varsel sendes til enhet basert på respons.

Mottakere: er anonyme og altså ikke kjent for det som sender meldingen (kun sanntidsinformasjon om antall SIM-kort i det aktuelle området blir vist)

Kanaler:

SMS_blue_frameSmartphone_blue_frame

Del denne artikkelen:

Les mer om: