Kanaler

Når man skal varsle befolkningen, må man ta høyde for en rekke scenarier. Ulike grupper i befolkningen krever forskjellige varslingskanaler; mens sosiale medier er svært effektive for å nå ut til den yngre generasjonen, vil den eldre befolkningen i stor grad foretrekke talemeldinger.

Appvarsling er effektivt, men har en langt lavere penetrasjon på grunn av forutsetningen om at brukeren må ha installert appen på sin enhet. SMS leverer til alle enheter uten noen form for konfigurasjon fra brukerens side.

UMS - an Everbridge Company's  varslingssystemer er designet for dette og inneholder mange ulike varslingskanaler. Dette gir både en høyere suksessrate i forhold til å nå ut til folk, samt mulighet til å motta tilbakemeldinger, som gir unike fordeler blant annet for redningspersonell.

Voice_blue_frameTalemelding
Talemeldinger er stadig svært viktige for meldingsutsendelser da kanalen skaper umiddelbar oppmerksomhet og håndterer sanntidsrespons. Talemeldinger kan sendes til ulike enheter som fasttelefon, mobiltelefon og til visse typer personsøkere.

Twitter_blue_frameSosiale medier
Våre varslingsløsninger kan knytte ulike brukere opp til en organisasjons sider på sosiale medier, som Facebook og Twitter. Brukerne kan dermed legge ut meldinger på ulike språk samt legge ved beskrivende bilder.

Radio_blue_frameRadio
Radio kan være et nyttig medium for å spre informasjon til befolkningen på kort tid. Våre løsninger kan enkelt integreres mot flere radiostasjoner, noe som kan være nyttig med tanke på å nå ut til ulike deler av befolkningen.

Digital_signage_blue_frame-300x300Digital skilting
Digital skilting kan brukes for å sende varsler i bymiljø eller jernbaner og veier der digitale skilt finnes. Varslene kan eksempelvis omdirigere trafikk eller lede folk ut av et rammet område.

SMS_blue_frameSMS
Alle mobiltelefoner støtter SMS og ingen installasjon eller konfigurasjon er nødvendig for meldingsmottak. Meldinger vises på skjermen med lydvarsling som standard. SMS er en velkjent kommunikasjonskanal og svarprosessen er godt kjent. SMS er en av de mest sentrale varslingskanalene i våre løsninger.

TV_blue_frameTV
Våre varslingssystemer kan integreres mot TV-kanaler, og det kan sendes tekstbaserte meldinger og bilder. Slik kan informasjonen enkelt forstås av alle innbyggere. TV er stadig et virkningsfullt medium for få oppmerksomheten til mange mennesker samtidig.

Email_blue_frameE-post
Kanalen kan fungere som et effektivt medium for å nå ut til folk som er stadig på nett. E-post sendt via våre løsninger har høy leveringsevne og lav spamfrekvens. Ofte benyttes e-post for å underrette offentlige etater om at et varsel er sendt med relaterte detaljer.

Smartphone_blue_frameMobilapp
Applikasjoner (apper) installert på smarttelefoner fungerer meget bra dersom man får brukerne til å laste dem ned på forhånd. Nesten alle har en smarttelefon, og viktige meldinger kan leveres med mye lyd og blinkende lys. Vi tilbyr en enkel og lett anvendelig app som sender meldinger til smarttelefoner på Android- og iOS-plattformer.

Siren_blue_frameSirener & høyttalere
I mange deler av verden er sirener og høyttalere fortsatt effektive verktøy for varsling i nødsituasjoner. Våre varslingssystemer kan enkelt integreres med slike sirenenettverk og kan raskt gi presise instruksjoner for å hjelpe eller veilede berørte deler av befolkningen.

CAP_blue_frameCommon Alert Protocol (CAP)
Common Alert Protocol (CAP) ble utviklet som en standardmetode for innsamling og videresending av alle typer nødmeldinger til ulike varslingssystemer. Våre systemer er i stand til å både motta og sende CAP-kompatible meldinger.

Del denne artikkelen: