Åknes/Tafjord

UMS bidrar til å redusere risikoen ved en eventuell naturkatastrofe på vestkysten av Norge. Lokasjonsbasert varsling er installert som et samarbeid mellom UMS og Åknes/Tafjord Beredskap og har resultert i en god og tilstrekkelig beredskap til en av de store forestående naturkatastrofer i Europa.

Den mest populære turistdestinasjonen

Storfjorden ligger på vestkysten av Norge og forgrener seg til flere mindre fjorder, inkludert Geirangerfjorden og Tafjord. Geirangerfjorden er omringet av fjell som når opp til 1800 meter over havet. Dette er et av Norges mest populære turistmål som også står på UNESCO’s verdensarvliste. Regionen tiltrekker seg hundretusener av turister hvert år, noe som øker kompleksiteten i planlegging av katastrofehåndtering.

Tsunami-trusselen

Storfjorden er en av de mest spektakulære naturattraksjonene i verden. En stor del av det tilstøtende fjellet, anslagsvis rundt 80 millioner kubikkmeter, truer med å gli ned i fjorden i nær fremtid. Dette vil resultere i en flodbølge som igjen utløser bølger opp til 80 meter. Tettstedet Hellesylt vil bli truffet av bølgene og Geiranger ville lide samme skjebne.

Løsningen

For å skape forutsigbarhet, er det etablert et geologisk overvåkingssystem for deler av fjellet. Et overvåkingssenter observerer og måler den geologiske bevegelsen av stein og sediment gjennom sensorer. UMS Location Based Alerting System er satt opp for å advare innbyggere, bedrifter og besøkende i regionen i tilfelle uvanlige bevegelser inntreffer. Systemet er integrert med sensorene og da vil alle mobiltelefoner i området, inkludert de som tilhører turister, umiddelbart bli varslet via SMS.

Konklusjon

UMS varslingsløsning kan levere varsler til alle mennesker som er i nærheten før en truende hendelse inntreffer. På denne måten sikrer man at lokalbefolkningen og turister kan fortsette å føle seg helt trygge mens de nyter de fantastiske omgivelsene. Evnen til å forutse og varsle er den beste forsikringen mot denne fremtidige trusselen. Dette er også et godt eksempel på at mennesker kan lykkes med å sameksistere med et av naturens mest fantastiske og skremmende syn.

Les hele historien her

"Vi er har ikke anledning til å hindre disse fjellskredene å gå, men verktøyet vi har for å trygge menneskeliv er kontinuerlig sanntidsovervåkning av bevegelsene i fjellet – hvor det i etterkant er etablert planer for evakuering i hver enkelt kommune, i hvert enkelt bygdelag. Og det er etablert systemer for varsling av innbyggere, blant annet via telefoni gjennom løsninger fra UMS."
Kjell Jogerud, Åknes/Tafjord Beredskap

Del denne artikkelen:

Les mer om: