Dee Valley Vannverk

Med adressebasert varsling fra UMS har Dee Valley Vannverk i UK beveget seg fra tradisjonelle metoder til nye moderne kanaler for å kommunisere brudd eller endring i innbyggernes servicetilbud. Den nye løsninger har umiddelbart resultert i økt kundetilfredshet og færre telefonklager.

Bakgrunn

Det å bruke løsningen har blitt en naturlig, daglig rutine for Dee Valley Vannverk og bidrar til å forbedre vannverkets servicekarakter fra Ofwat. Ved å raskt kunne gi informasjon og oppdateringer ved forstyrrelser i servicetilbudet, har antallet telefonhenvendelser sunket betraktelig. Dette er et perfekt et eksempel som viser kundeservice på sitt beste.

I all hovedsak har folk i dag med seg en mobil enhet som gjør at de kan sjekke meldinger og e-post. På bakgrunn av stor variasjon i tilgjengelige varslingskanaler, er sannsynligheten for å få varslet innbyggerne meget stor. Løsningen kan monitorere utsendelsesstatistikken i et gitt område så snart meldingene er sendt. Ut i fra dette kan videre strategiske avgjørelser bli tatt, som for eksempel i situasjoner hvor vedvarende problemer med drikkevannet krever at man iverksetter tiltak for at innbyggere allikevel skal ha tilgang på rent drikkevann.

Til tross for at det i UK stadig oftere er behov for å varsle om at drikkevannet må kokes, føler kundene seg trygge på at Dee Valley Vannverk varsler raskt og effektiv. På den måten minsker antall mennesker som utsettes for helsefare og reduserer virkelig risikoen for dødsfall, og samtidig ivaretas firmaet rykte.

Med vår adressebaserte varslingsløsning har Dee Valley Vannverk tatt steget vekk fra tradisjonelle metoder for å varsle om serviceavbrudd. Dette moderne systemet har med en gang økt kundetilfredsheten og resultert i langt færre uønskede telefonklager.

Responstiden for håndtering av uplanlagte avbrudd har blitt forbedret på bakgrunn av den umiddelbare utsendelsen av varsel og mulighet til å lagre predefinerte varslingsscenarioer som passer til enhver situasjon. Dette har naturligvis igjen ført til at Ofwat’s SIM karakter for Dee Valley Vannverk er forbedret.

Les hele kundehistorien her (ENG)

Del denne artikkelen:

Les mer om: