GE Healthcare implementerer lokasjonsbasert varsling

Fra manuelle lister til tidseffektiv og nøyaktig lokasjonsbasert varsling

Bakgrunn

GE Healthcare håndterer kjemikalier i produksjon, noe som innebærer en risiko og som kan utsette anlegget for farer som lekkasje og brann. Dersom det mot formodning skulle oppstå en ulykke på anlegget, medfører det ikke bare en fare for de ansatte som arbeider der, men også for beboere i området, samt de som oppholder seg i nærheten av ulykken eller kjører forbi. Det er i tillegg mange hytter i området, og siden dette ikke er hytteeiernes primæradresser, måtte GE Healthcare tidligere føre manuelle lister over disse, og det pleide å være en utfordrende oppgave.

Lindesnes fyr ligger på sørspissen av Fastlands-Norge og tiltrekker seg over 100 000 besøkende hvert år. Sikkerheten til turistene som passerer anlegget må derfor også komme med i betraktning når man forbereder fabrikksikkerheten. Selv om det er relativt enkelt å få varslet egne ansatte om det skulle oppstå en ulykke, er det en større utfordring å identifisere og ha oversikt over de som bare er i nærheten av anlegget.

Om GE Healthcare

GE Healthcare, en av verdens ledende digitale industriselskaper, sysselsetter over 2000 personer i Norge på tvers av flere bransjer. GE Healthcare-anlegget i Lindesnes leverer de grunnleggende komponentene for røntgenstråler og MR, kjent som "kontrastmedier" til det globale markedet. Anlegget ble grunnlagt i 1974 og er nå et moderne fabrikkanlegg med flere hundre ansatte.

Løsningen

Løsningen GE Healthcare har implementert er UMS' patenterte lokasjonsbaserte varslingsteknologi, der alle mobiltelefoner i et gitt geografisk område kan varsles via SMS. Teknologien er pålitelig og leverer raskt til både nasjonale og utenlandske SIM-kort. Dette betyr at også utenlandske turister som besøker området kan motta pålitelig og nøyaktig informasjon dersom en hendelse skulle oppstå.

Systemet tar også hensyn til mulig overbelastning av nettverket. En industriell ulykke krever vanligvis rask handling samt utsending av informasjon til et stort antall mennesker på kort tid. UMS' patenterte overbelastningskontroll sørger for at meldingene leveres raskt og uten problemer. Sikkerhetsansvarlig på anlegget kan i tillegg overvåke meldingene som sendes og sende den samme meldingen til telefoner som ikke har mottatt ved første utsendelse. Siden hastighet er en viktig komponent for å redusere katastroferisikoen, akselererer systemet varslingsprosessen ytterligere ved å inneha forhåndsdefinerte maler for ulike scenarier.

Gjennomføring og bruk

Nå som systemet er implementert, har systemet blitt testet og tatt i bruk ved å informere naboer om evakueringsøvelser og andre treninger, slik at de ikke skal få panikk når de mottar denne type meldinger fra GE Healthcare. Det lokasjonsbaserte systemet har også blitt brukt til å sende meldinger til alle ansatte og andre som oppholder seg på anlegget.

Heldigvis har GE Healthcare ikke hatt noen alvorlige hendelser ved anlegget til nå. Ledelsen holder seg imidlertid alltid beredt og har sikret seg en mye bedre løsning på kommunikasjon ved kritiske hendelser ved å velge dette avanserte lokasjonsbaserte varslingssystemet som holder alle på og rundt anlegget trygge og godt informert.

"Det lokasjonsbaserte alarmeringssystemet løser våre utfordringer med å kunne varsle ansatte, forbipasserende turister, hyttebefolkning og lokalbefolkning, hvis det skulle oppstå en hendelse. Systemet kan også brukes til å varsle ansatte for eksempel ved en hendelse der vi har behov for å få tak i sanitetspersonell.
Tidligere så hadde vi manuelle lister som vi måtte oppdatere med ujevne mellomrom. Det er noe vi nå slipper. Det betyr kolossalt mye for oss og for lokalsamfunnet at vi er en trygg bedrift",

Jostein Sneve,
Chief Security Officer, GE Healthcare Lindesnes

Les hele kundecasen (ENG)

Se video

Del denne artikkelen:

Les mer om: