Hafslund

Med teknologiens stadige forbedringer og økende kundebevissthet stiller det større krav til leverandørene. Hafslund så behovet for å være mer proaktive i forhold til sin kundehåndtering. Kunder, som mottar daglige tjenester som internett, strøm, fjernvarme og drikkevann, forventer rask informasjon i tilfelle nedetid og planlagt driftsstans.

Norges største nettselskap

Hafslund er Norges største nettselskap, en ledende leverandør av strøm og stor produsent av fornybar energi fra vannkraft og fjernvarme. Gruppen er den femte største i Norden i kraftsalg og har produsert fornybar energi fra vannkraft i over 100 år.

Behov for proaktivitet

Med teknologiens stadige forbedringer og økende kundebevissthet stiller det større krav til leverandørene. Hafslund så behovet for å være mer proaktiv i forhold til sin kundehåndtering. Kunder, som mottar daglige tjenester som internett, strøm, fjernvarme og drikkevann, forventer rask informasjon i tilfelle nedetid og planlagt driftsstans.

Ved at leverandører følger opp disse forventningene på en proaktiv måte, kan tiden brukt på kundeklager reduseres betydelig og merkevarenavnet forbedres.

UMS er det primære varslingssystemet og informasjonskanal ut mot kunder

UMS Adressebasert varsling ble bl.a. valgt på bakgrunn av UMS sin kvalitet på kontaktdatabaser og evne til å nå ut til innbyggerne i det berørte området gjennom flere kanaler for å sikre en god rekkevidde av mottakere samt opprettholde god kundeservice. Hafslund bruker sitt GIS-system for å spore de berørte adressene og etter å ha trykket på alarmknappen, blir adressene automatisk importert inn i UMS sin plattform med all relevant kontaktinformasjon. Hafslund kan deretter opprette innholdet i varslingen og enkelt velge kommunikasjonskanaler. Når et varsel er publisert, håndterer UMS-plattformen formidling til alle valgte kanaler (SMS, talemelding, Facebook, Twitter, Hafslunds nettside og CAP) til innbyggere i det berørte området.

Hafslund har brukt systemet i live-situasjoner i både liten og stor skala og tilbakemeldinger fra både Hafslund og kunder har vært svært positive. Hafslund bruker nå langt mindre tid i å håndtere kundeklager og sparer daglig mye tid og ressurser.

Les hele historien her

Del denne artikkelen:

Les mer om: