Haugesund Brannvesen

Haugesund kommune ønsket å finne en løsning for å varsle sine innbyggere om feiing, tilsyn og planendringer. Løsningen som ble presentert for Haugesund var UMS adressebasert varsling (ABAS), som kan sende varsel via flere kanaler.

Background

Haugesund kommune ligger mellom Bergen og Stavanger, på vestkysten av Norge, og har rundt 37.000 innbyggere. Brann- og redningsetaten i Haugesund er ansvarlig for brann- og redningstjenester i kommunen og har i tillegg tilsynsoppgaven i fylket, samt gjennomføringen av opplæring og informasjon.

I Norge er alle brannvesen ansvarlige for regelmessig feiing av piper innen deres område og må sende ut skriftlig varsel til eiere av hus og leiligheter med dato for planlagt feiing eller tilsyn. Dette kommuniseres ved å levere brev i postkasser og krever naturlig nok store ressurser. I forbindelse med den norske nasjonale planen for digitalisering av offentlig kommunikasjon fra 2012, ønsket Haugesund kommune å finne et nytt system for å varsle sine innbyggere om feiing, tilsyn og planendringer.

ABAS ble den beste løsningen

Brannvesenet i Haugesund vurderte løsninger fra UMS for å få på plass et effektivt system som reduserte tidsbruk og ressurser på varsel av innbyggere i forbindelse med feiing. Løsningen som ble presentert for Haugesund var UMS adressebasert varsling (ABAS), som kan sende varsel via flere kanaler. Systemet sender SMS til registrerte mobiltelefoner og samtidig formidles talemeldinger til registrerte fasttelefoner. Systemet tillater at innbyggerne kan svare på meldingen hvis de må endre tidspunkt eller må gi annen relevant informasjon.

Forbedret og kostnadseffektiv arbeidsdag

Etter å ha tatt i bruk denne kommunikasjonsmetoden har Haugesund kommune stanset all tradisjonell kommunikasjon som levering av brev i postkasser. De sender nå en SMS eller talemelding flere dager før planlagt feiing eller tilsyn og i tillegg sendes en siste påminnelse tett opp mot avtalen. Meldinger som tradisjonelt sett tok opp mot en uke å få levert blir nå levert innen minutter. Ved å benytte seg av denne løsningen kan brannvesenet planlegge arbeidsdagene bedre og innbyggerne kan følge retningslinjer for å skape et trygt arbeidsmiljø for feiing og tilsyn.

Les hele historien her

"Løsningen fra UMS Servicevarsling løste mange av utfordringene våre, gjør hverdagen til feierne lettere og forenkler tradisjonell varsling med lapp i postkassen betraktelig. Vi sparer både tid og ressurser med dette systemet og opplever det som stabilt og driftssikkert.

Øystein Fonnes, Leder forebyggende seksjon, Enhet for brann og redning, Haugesund kommune

Del denne artikkelen:

Les mer om: