Herøya Industriberedskap

Herøya Industriberedskap brukte tidligere et svært kostbart system, med få telefonlinjer, til å kalle inn personell og prosessen med å kalle inn redningsarbeidere tok for lang tid. Ved å bytte til UMS Gruppevarsling fikk de en moderne, rask og priseffektiv løsning.

Bakgrunn

Herøya Industripark (HIP) ble etablert av Hydro i 1928-1929 som et område for produksjon av gjødsel på sørøstkysten av Norge. Siden da har området gjennomgått betydelig endring fra å være et rent produksjonssted for Hydro til sin nåværende status som en åpen industripark med 80 bedrifter og totalt 2500 ansatte. HIP har etablert sin egen beredskapsstyrke, Herøya Industriberedskap, for å støtte lokalt politi og brannvesen. Denne styrken har 40 ansatte, eget kontrollrom, brannbil, brannmenn, røykdykkere og medisinsk personell. I en nødssituasjon må vaktpersonalet i kontrollrommet raskt kunne sette sammen grupper av relevante redningsarbeidere.

Talemeldinger for hastemeldinger

Talemeldinger er primærkanalen for "kall inn-troppene"-meldinger i hastesituasjoner. De ansatte må svare på talemeldingen om de er tilgjengelige for oppdraget. Med den forrige løsningen, ble Herøya Industriberedskap belastet for antall telefonlinjer som var tilgjengelige for dem. Ettersom kostnaden per linje var høy ble det valgt å ha færre linjer, som igjen gjorde prosessen med å kalle inn redningsarbeidere veldig treg. Etter at Herøya Industriberedskap utforsket bedre og mer effektive metoder for å kalle inn personell, falt valget på UMS og vår Gruppevarslingsløsning. Det nye systemet krever ikke noe vedlikehold på kundens side og kapasiteten er omtrent 100 ganger høyere enn den gamle løsningen.

Bruk av Gruppevarsling for å kalle inn personell

UMS Gruppevarsling ble implementert i 2007 og gir Herøya Industriberedskap mulighet til å organisere sitt kontaktregister i rollebaserte hierarkier og til å opprette et ubegrenset antall kontaktgrupper. Systemets web-baserte grensesnitt er lett å bruke og tillater rask varsling via "ScenarioFront"-funksjonen, som lar brukeren opprette flere forskjellige scenarier og forhåndsdefinerte meldinger.

Med UMS Gruppevarsling gikk Herøya Industriberedskap fra et ineffektivt og kostbart system til en moderne, rask og priseffektiv løsning. De kan nå hurtig kalle inn personell i en nødsituasjon og føler seg trygge på at teknologien vil hjelpe på en pålitelig måte.

Les hele historien her

Del denne artikkelen:

Les mer om: