Molde vann- og avløpsetat

Molde kommunes vann- og avløpsetat forbedret kundetilfredsheten ved å varsle innbyggerne via UMS sin adressebaserte varslingsløsning (ABAS). I løsningens kart kan man identifisere det påvirkede området og sende informasjon til relevante mottakere.

Bakgrunn

Bruk av tradisjonell kommunikasjon tar opptil flere dager med planlegging og utførelse. Det er også usikkert om hoveddelen av de rammede personene har lest informasjonen. For å kunne bruke mindre tid og ressurser på å varsle innbyggerne ved brudd i vannforsyningen, inngikk Molde kommune et samarbeid med UMS. Adressebasert varsling fra UMS tilbyr oppdatert kontaktinformasjon både til privatpersoner og bedrifter i et gitt område, og muliggjør utsendelse av SMS til mobiltelefoner og talemeldinger til fasttelefoner. SMS og talemeldinger er også kostnadseffektive kanaler sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Molde kommune valgte adressebasert varsling fra UMS

SMS og talemeldinger har høy suksessgrad og reduserer ressursbruken for å nå ut til innbyggerne betydelig. Omtrent 90% av menneskene i det aktuelle området mottar informasjon i løpet av få minutter. Løsningen genererer detaljerte leveringsrapporter slik at man sikkert kan fastslå hvor vellykket varslingen var og dermed ta riktig avgjørelse for neste steg. Med adressebasert varsling fra UMS kan man lage predefinerte varslingsscenarioer slik at en utsendelse blir gjort på få minutter.

Ved å bruke adressebasert varsling fra UMS kan Molde kommune sende SMS og talemeldinger for å informere om planlagte avbrudd på vannforsyningen. Dersom et ikke-planlagt brudd oppstår kan de umiddelbart sende ut informasjon via SMS og talemeldinger til rammede innbyggere. Ved å informere innbyggerne på denne måten har Molde kommune opplevd stor forbedring i kundetilfredsheten og færre klager.

Resultat

Løsningen når i snitt 90% av de rammede innbyggerne med varsel om hendelser som har oppstått. Når et ikke-planlagt avbrudd oppstår sparer kommunen betydelig tid på å varsle rammede innbyggere. Dette kan være kritisk for eksempel når hendelsen innebærer kontaminert vann. I slike tilfeller vil rask varsling forhindre sykdom og, i ekstreme tilfeller, død. Adressebasert varsling sparer tid for alle involverte, og det sparer igjen penger for Molde kommune.

Les hele historien her

"UMS gjennomførte et vellykket flerkanals befolkningsvarslings-prosjekt for Molde kommune i 2013. Vi anbefaler gjerne UMS til andre."

Bjarte Koppen, Leder vann- og avløpsetaten,
Molde kommune

Del denne artikkelen:

Les mer om: