Norges Røde Kors

Norges Røde Kors valgte gruppevarsling fra UMS på grunn av systemets enkle webbaserte brukergrensesnitt, som gjør det enkelt å sende meldinger. Tiden det tar å varsle mannskap er redusert markant, og vakthavende får vite hvor mange som kommer og når de ankommer. Innkalling av mannskap for redningsaksjoner er blitt langt mer effektiv.

Bakgrunn

Norges Røde Kors ble grunnlagt i 1865 og har 133.000 medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo og har i tillegg 19 distriktskontorer og 400 lokalforeninger. De fleste ansatte er frivillige som har andre jobber utenfor organisasjonen. Lokalavdelingene i Røde Kors blir kalt inn for å assistere politiet ved redningsaksjoner nasjonalt og internasjonalt. Hvert distrikt har en døgnåpen alarmtelefon med direkte kontakt til personer på vakt på lokalavdelingene. Når politiet eller redningssentralen ringer Røde Kors’ alarmtelefon i et av distriktene, må personen på vakt samle de nødvendige gruppene så raskt og effektivt som mulig.

En manuell og tidkrevende oppgave

Før varslingsløsningen fra UMS ble innført i 2003 brukte Norges Røde Kors en manuell «telefontre» metode. Det betydde at personen på vakt manuelt ringte et visst antall personer på en liste og de igjen måtte ringe andre personer og så videre. Det var en veldig tidskrevende og frustrerende oppgave, som resulterte i at personen på vakt ikke fikk total oversikt over hvor mange som ble kalt inn, hvem de var og når de kunne komme.

Et nytt, effektivt system for å samle personell

Norges Røde Kors valgte varslingsløsningen fra UMS på grunn av systemets brukervennlige grensesnitt på nett, som gir administratorer mulighet til å sende ut varslinger raskt. Hvert distriktskontor er satt opp med flere avdelinger for hver lokalforening. Hver lokalforening har satt opp flere grupper bestående av mennesker med ulike ferdigheter og bakgrunner. Talemeldinger blir først og fremst brukt til hasteoppdrag for å kalle inn personell, hvor de frivillige må svare med et estimert tidspunkt for oppmøte. En SMS sendes deretter for å kunne gi mer detaljert informasjon om aksjonen. Ved ikke-kritiske situasjoner vil derimot SMS-varsling brukes som et generelt verktøy for å kunne informere medlemmer i Røde Kors om oppgaver som ikke haster.

Fra telefontre-metoden til effektivt gruppevarsling

Etter at UMS Gruppevarslingssystem ble implementert, ble ringetiden redusert til en brøkdel av tiden det tok å tilkalle personell tidligere. I tillegg kunne personen på vakt informere politiet om hvor mange som kunne stille opp og når de kunne komme. Dette har vært en av faktorene for å kunne redde liv i flere redningsaksjoner.

Les hele historien her

Del denne artikkelen:

Les mer om: