TRV – Trondheim Renholdsverk

Fra Post-it til App – UMS har laget en ny løsning som moderniserer renovasjonsindustrien. Ansatte i Trondheim Renholdsverk (TRV) har nå begynt å bruke UMS Servicevarsling og en feltapplikasjon for henting av avfall. Applikasjonen tillater sending av direktemeldinger mellom sjåførene og administrasjonen.

Bakgrunn

UMS har utviklet en App for Trondheim Renholdsverk (TRV) som gjøre det mulig for administrasjonen å kommunisere med avfallsbilene i sanntid. På sjåførenes side blir meldingen både vist som tekst i display og den avspilles som tale med hensyn til trafikksikkerheten. Ved å bruke Appen kan også kundene finne ut når søppelbilen skal ankomme.

Løsningen inkluderer nasjonale databaser med kontakt- og husholdningsinformasjon. Gjennom denne løsningen kan TRV sende talemeldinger og SMS til innbyggerne for påminnelser om henting av avfall, endring av ruter eller hentedager på grunn av for eksempel offentlige høytidsdager.

TRV sin utfordring:

  1. Forsikre seg om at avfall sorteres riktig i husholdningene.
  2. Oppmuntre til å kaste farlig avfall i de røde boksene.
  3. Gjøre arbeidsdagen enklere for sjåførene og de andre renovasjonsarbeiderne ved å vise oppdaterte ruter og hentepunkter. I tillegg ønsket administrasjonen å kunne gi nødvendig generell informasjon mens bilene var ute på ruten samt mulighet til å kunne lagre notater på adresser eller gatenavn.

Gjør hverdagen enklere

Den nye løsningen gjør det fremfor alt enklere for brukeren å planlegge, samt å hente de ulike typene avfall i kommunen. Servicevarslingsløsningen gjør det mulig å informere innbyggerne i Trondheim om når de kan forvente neste søppelbil eller om eventuelle endringer i hentekalenderen.

Hverdagslige operasjoner har blitt enklere for sjåførene, som kan bruke Appen når som helst for å laste ned et tidsskjema og for å finne ut hvilken rute de skal ta. Meldinger som tidligere måtte ringes inn fra sjåføren til kjørekontoret og skrives ned på Post-it lapper, blir nå sendt direkte via den nye løsningen. Dette fører til at administrasjonen, sjåførene og kundene nå kan kommunisere mye enklere og direkte med hverandre. Administrasjonen kan også følge søppelbilen i sanntid for å se om sjåføren har startet på sin rute og hvilke områder og hvilke hus som har fått hentet sitt avfall. Regler, rutiner og interninformasjon som tidligere ble muntlig overlevert kan nå tilgjengeliggjøres via Appen.

Vår innovative teknologi har rett og slett gjort renovasjonsindustrien i Trondheim mye mer effektiv. Dersom det oppstår et problem kan TRV sende meldinger til rammede husholdninger. Ved å bruke dette nye systemet har TRV betydelig redusert tiden de bruker på ruteplanlegging og administrasjon. Tidsbruken har blitt redusert fra to personer som jobber fem timer hver dag, til 30 minutter totalt per uke.

Les hele historien her

Del denne artikkelen:

Les mer om: