Universitetet i Agder

Ved å ta i bruk UMS Campus Alert har Universitetet i Agder fått mulighet til å varsle alle som oppholder seg på universitetsområdet på en rask og sikker måte ved en eventuell nødsituasjon. Systemet kan i tillegg brukes til generell informasjon. Sammen har UMS og universitetet sørget for økt trygghet for alle som oppholder seg på området.

Bakgrunn

Universiteter og utdanningsinstitusjoner er sårbare mål hvor en rekke forskjellige nødsituasjoner kan oppstå. Fellesnevneren for disse situasjonene er de oppstår brått og plutselig, og er over på kort tid, og derfor blir behovet for å varsle alle innenfor et gitt område i en nødsituasjon stadig større.

Universitetet i Agder har over 11 000 studenter og 1 200 ansatte. Universitetet verdsetter den avslappede, åpne atmosfæren de har skapt og har ingen intensjoner om å innføre restriksjoner på tilgang til skoleområdet for offentligheten eller studentene. Det er også umulig for universitetet å loggføre alle menneskene som beveger seg inn og ut av området på daglig basis.

Fasiten ble Campus Alert

Løsningen er bygget på UMS sin patenterte lokasjonsbaserte teknologi, som gjør at alle mobiltelefoner i et gitt geografisk område kan varsles via SMS. Det innebærer at alle som befinner seg på skoleområdet kan varsles raskt, uavhengig av om de er ansatte, studenter eller besøkende. Løsningen gir også en visning av hvordan menneskene er fordelt på området.

Det er avgjørende å unngå overbelastning av mobilnettet når man varsler mange mennesker i et angitt område samtidig. UMS sin patenterte teknologi for overbelastningskontroll sørger for at meldingene sendes raskt uten at det oppstår flaskehalsproblematikk.

I UMS Campus Alert har man mulighet til å sende samme melding på nytt, sende ut oppdaterte meldinger, samt at man kan man respondere på SMS-varselet. Man kan lage predefinerte varslingsmaler som gjør utsendelsesprosessen enda raskere. Meldinger kan opprettes på flere forskjellige språk slik at folk på skoleområdet kan motta varsel på sitt morsmål.

Testresultater for løsningen

UMS Campus Alert ble testet under en beredskapsøvelse på Universitetet i Agder i september 2015. Det var nesten 5 000 mottakere på og rundt skolens område og den første meldingen ble levert innen 20 sekunder. Innen 90 sekunder ble utsendelsen bekreftet levert til alle mottakerne. Under øvelsen opplevde universitet at det var utrolig effektiv å evakuere ved hjelp av SMS-varsling til alle på området. En prosess som tidligere hadde tatt nærmere 16 minutter, tok nå kun 3 minutter ved bruk av UMS Campus Alert.

Konklusjon

UMS Campus Alert har vist seg å være en ekstremt effektiv løsning som har gitt et stort løft til beredskapsarbeidet ved Universitetet i Agder. Ved å forbedre evakueringstiden med nesten 500%, samt sørge for en ikke-kaotisk evakuering, har UMS Campus Alert vist at den kan bidra vesentlig til å redusere risikoen for skader i en nødsituasjon.

Les hele historien her

“På bakgrunn av gjennomførte kriseberedskapsøvelser opplevde vi på Universitetet i Agder et behov for alternative måter å evakuere på. Løsningen på våre utfordringer fant vi hos UMS
Jan Egil Heinecke, Sikkerhetsleder, Universitetet i Agder

Del denne artikkelen:

Les mer om: