Lösningar

Kommunikation är bland de teknologier som har den snabbaste spridningen och störst inverkan på människors beteende och levande

Med årtionden av erfarenhet inom kommunikationsbranschen har UMS - an Everbridge Company, utvecklat ett flertal flerkanallösningar för både kritiska och icke-kritiska kommunikationsbehov. Genom avancerad teknologi och tillgång till flera kanaler har företaget skapat en ansenlig portfölj med lösningar, baserade på deras användningsområden.