Befolkningsvarning

UMS Befolkningsvarning används av nationella och regionala myndigheter för kritisk kommunikation

Naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan förekommer med ökad frekvens över hela världen. Våra teknologiska framsteg är avgörande för att kunna förhindra stora skador och dödsfall. En av de mest centrala aspekterna i katastrofhantering är att få relevant information tillgänglig i rätt tid. Detta är avgörande för att människor inom det berörda området ska kunna reagera snabbt och undvika potentiella hot. Genom att nyttja de mest effektiva varningskanalerna kan UMS Befolkningsvarning informera ett stort antal mottagare inom ett specifikt område på bara några få sekunder. Vi når människor när det gäller mest


Genom att nyttja de mest effektiva varningskanalerna kan UMS Befolkningsvarning informera ett stort antal mottagare inom ett specifikt område på bara några få sekunder. Vi når människor när det gäller mest.

Läs vår broschyr här (ENG)

Kontakta oss

Dela artikel: