Befolkningsvarning

Naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan förekommer med ökad frekvens över hela världen. Våra teknologiska framsteg är avgörande för att kunna förhindra stora skador och dödsfall.

En av de mest centrala aspekterna i katastrofhantering är att få relevant information tillgänglig i rätt tid. Detta är avgörande för att människor inom det berörda området ska kunna reagera snabbt och undvika potentiella hot. Med över 20 års erfarenhet inom varningsindustrin levererar UMS - an Everbridge Company mer nationella alert-lösningar än någon annan organisation i världen.

Dela artikel: