Campus Alert

UMS Campus Alert är utformad för att skydda utbildningsfaciliteter och varnar exempelvis alla registrerade personer på en högskola eller ett universitetsområde i en nödsituation.

Effektiv varning och kommunikation underlättar administrationen av kritiska situationer. Lösningen är positionsbaserad, vilket innebär att alla innanför det geografiska området blir varnade. UMS Campus Alert är inte begränsad till någon förregistrering eller opt-in lösninga, och alla besökarna på campusområdet blir varnade oavsett. Systemet visar vilka som befinner sig inom området och även deras vistelseort.

Campus Alert bygger på LBAS® teknologi för att följa positionsbaserade krav. Positionsbaserat textmeddelande (SMS) möjliggör snabb och säker leverans av direkt kommunikation. Det är en perfekt kanal för att skicka lägesrapporter och uppdaterade ändringar. En leveransbekräftelsefunktion är också inkluderad, vilket hjälper administratörer att skicka varningar på nytt, som inte kunnat levereras tidigare. Mottagarna kan svara på varningen och ange om de exempelvis behöver assistans vid potentiell evakuering. Svaret visar mottagarens aktuella position, och garanterar därmed en snabbare och effektivare hantering om behovet föreligger.

I systemet kan användaren även skapa fördefinierade scenarion och initiera varningen inom loppet av några sekunder. Med LBAS® teknologi i grunden säkerställer UMS Campus Alert optimalt utnyttjande av den faktiska nätverkskapaciteten, vilket innebär att systemet bå bästa sätt kan hantera volymen och leveranstiden på textmeddelanden. Detta har väldigt stor betydelse, då varje person ska få ett meddelande samtidigt inom samma område.

UMS Campus Alert har ett flexibelt, webbaserat gränssnitt och kan användas från vilken PC, surfplatta eller smartphone som helst. Varningar kan också initieras från ovannämnda kommunikationsverktyg. Det går även att ringa ett samtal för att starta en varning.

Läs vår broschyr här (ENG)

Kontakta oss
Dela artikel:

Läs mer om: