Rikstäckande varning

UMS - an Everbridge Company, har levererat fler nationella varningssystem än något annat företag i världen. Nationella varningslösningar från UMS - an Everbridge Company, finns i Sverige, Singapore, Island, Nederländerna, Grekenland och Kambodja.

Befolkningsvarningssysetemet är designat för skalbarhet, vilket ger ett flertal varningskanaler och teknologier möjlighet att nå en stor mängd människor vid krissituationer.

Naturkatastrofer

De flesta länder i världen har utökat sin katastrofhantering de senaste årtiondena, på grund av ökad frekvens och variation av katastrofer. Genom teknikens framsteg är det nu möjligt att identifiera och förbereda sig för naturkatastrofer med med noggrannhet än någonsin i mänsklig historia.

Befolkningsvarning

Användarvänligt system

UMS rikstäckande varningslösning samlar flera teknologier och varningskanaler i samma plattform för att hjälpa myndigheter att leverera essensiella varningar under nödsituationer. Systemet är användarvänligt för att förhindra komplikationer i krissituationer.

UMS har över 20 års erfarenhet i branschen vilket har lett till flera banbrytande innovationer som minskat de problem som kan förekomma vid befolkningsvarning, såsom nätverksfel och misslyckade meddelandeutskick.

Kontakta oss

Dela artikel: