Gruppvarning

UMS Gruppvarning är en lösning för en- och tvåvägskommunikation till fördefinierade grupper vid planlagda och akuta händelser. SOS Alarm, beredskapsorganisationer samt många andra branscher nyttjar vår lösning för inkallning, organisering och kommunikation mellan personal och krisgrupper. UMS Gruppvarning har stor kapacitet och säkerställer att alla mottagare blir informerade direkt och vid samma tidpunkt.

UMS Gruppvarning är en snabb och pålitlig lösning som gör det möjligt att nå grupper på ett effektivt och standariserat sätt. De varningskanaler som främst används är talmeddelande, textmeddelande (SMS), Tetra (SDS), E-post och sociala medier. Fler kanaler finns även tillgängliga vid önskemål.

Om en katastrof inträffar kommer vidden av de negativa effekterna reduceras betydligt om räddningspersonal har tillgång till löpande information om händelsens status. Systemet är speciellt användbart för fördelning av personal och beredskapslag, exempelvis ambulanspersonal, brandmän, polisinsatser, underhållspersonal och krisgrupper. I UMS Gruppvarning finns det möjlighet att skapa förhandsdefinierade grupper och scenarion, vilket innebär att flera grupper blir varnade/informerade enbart genom några få klick. Målet är att effektivisera räddningsinsatser i krissituationer.

Omfattar kommunikationsbehov för alla organisationer

I UMS Gruppvarning upprättas grupper baserat på organisationens behov för att mottaga specifika instruktioner och varningar. Systemadministratören kan skapa ett obegränsat antal användare och grupper, samt organisera dessa i en hierarki för att förenkla användningen av systemet. Varje grupp har enbart tillgång till sin egen data, av säkerhetsskäl. Systemet klarar av att flera användare är inloggade samtidigt.

UMS Gruppvarning stödjer ett flertal spåk och ingångskanaler via webgränssnitt, mobilapplikationer och IVR-system. Systemet stödjer även tvåvägskommunikation och är utrustat med en telefonbok där kontakterna kan inneha flera nummer/kontaktinformation på varje kontakt. Systemet kräver ingen konfiguration eller installation av slutanvändaren.

Kommunicera till Rakelmobiler och mobiltelefoner från samma gränssnitt

UMS Gruppvarning gör det också möjligt att kommunicera till Rakelmobiler och mobiltelefoner från samma gränssnitt.

Vid varning i Rakelnätet så finns det stöd för SDS-meddelanden med respons från mottagaren.

Säker app

Secure AppBehovet av varningslösningar och interaktionsplattformar som säkerställer säker kommunikation växer snabbt. Genom vår partnerskapet med Teleplan Globe erbjuder UMS - an Everbridge Company, nu en dedikerad säker meddelandeprogram för smartphones som en valfri modul för befintliga kanaler.
Den nya applikationen är integrerad i den befintliga gruppvarningslösningen, men kan även användas internt inom organisationen som ett alternativ till SMS eller andra osäkra tredjepartslösningar.

Läs vår broschyr här

Kundreferens med Skanska (NO)

Dela artikel:

Läs mer om: