Regional Varning

Över 1200 kommuner och regionala instanser över hela världen använder UMS - an Everbridge Company, lösningar för att skicka varningsmeddelanden

Regionala varningar bygger på de tekniker och metoder som byggt upp UMS rikstäckande varningssystem, och används exempelvis i distrikt, städer och tätorter.

Katastrofberedskap och förvaltning

Regionala förvaltningsorgan spelar en avgörande roll i samordning, inkallning och utalarmering av räddningspersonal vid kris och beredskap. Evakueringar och räddningsinsatser förlitar sig på regionala myndigheter för deras genomförande och därför är det absolut nödvändigt att dessa myndigheter stöds med den senaste tekniken inom området.

Enkel kommunikationsplattform

UMS Regional Alert gör det möjligt att varna medborgare vid nödsituationer och sköta utalarmering av räddningspersonal från en och samma kommunikationsplattform. Det är även ett användbart verktyg vid kris-och beredskapsövningar.

Kontakta oss
Dela artikel:

Läs mer om: