Resenärsvarning

UMS Resenärsvarning (Traveller Alert) ger meddelandeoperatören möjlighet att identifiera nationaliteten för de resande i en definierad region, för att kunna meddela och varna vid geopolitiska krisscenarion

Meddelandeoperatören är vanligtvis Utrikesdepartementet, och den personliga integriteten hos mottagarna garanteras i alla lägen. Med hjälp av systemet kan även regeringarna kunna ge lokal hjälp. För att kunna förbereda för eventuell evakuering eller liknande räddningsinsatser kan systemet användas för att lokalisera ambassader, vindskydd och Röda Korset etc.

UMS Traveler Alert System kan identifiera medborgare som reser utomlands och hjälpa dem före, under och efter katastrofer genom att ge användbar information och tillförlitlig vägledning.

Ökande global oförutsägbarhet

De oroligheter och instabiliteter som sker i världen idag ökar alltjämt. Extremt väder, krig, konflikter och terrordåd bidrar till en ökad global oförutsägbarhet och kan exempelvis drabba resenärer. En naturlig följd av globaliseringen är att folk reser mer, och ofta till avlägsna destinationer.

När det uppstår en krissituation är det ofta svårt att nå de drabbade med viktig information. Det beror exempelvis på att det är svårt att veta vilka som är drabbade och att varningsmetoderna är begränsade. Lokala myndigheter kan även ha problem att framföra informationen p.g.a. språkbarriären, i möte med turister.

Resenärer får meddelande på sitt modersmål

I dagens digitala tidsålder så sprider sig informationen snabbt. Det finns naturligtvis sann och falsk information, så det är viktigt att resenärer får tillförlitlig information för att kunna fatta välgrundade beslut. UMS system ger tillförlitlig information från hemlandet, samt på resenärernas modersmål.

Realtidsinformation om SMS

UMS Traveller Alert ger information i realtid om var resenärerna befinner sig, i alla länder över hela världen. Systemet kräver ingen form av registrering, aktivering eller underhåll av medborgarna själva. Meddelandena blir skickade till resenärerna via sms, och mottagarna har även möjlighet att svara på meddelandet från myndigheterna om de behöver assistans. Baserat på responsen så kan myndigheterna koordinera och planera räddningsinsatsen på ett effektivare sätt.

Video

UMS Traveller Alert

Läs vår broschyr här (ENG)

Kontakta oss
Dela artikel:

Läs mer om: