Servicevarning

UMS Servicevarning är ett befolkningsvarningssystem specialdesignat för kommuner och bolag som önskar ge invånare information vid exempelvis akuta eller planlagda driftstopp. Systemet gör det möjligt att kommunicera via textmeddelande (SMS), talmeddelande, social media och e-post.

Systemet är utrustat med karta för definiering av område, en specialanpassad databas samt en egen modul för utskicken, och mottagarna (privatpersoner och företag) får meddelanden baserat på deras folkbokförda adress. Akuta reparationer av vattenrör, ändringar i tidsbokningar och egendomsinspektioner är alla exempel på områden där UMS Servicevarning används.

Lösningen använder flera kanaler för att förmedla varningar

  • talmeddelande,
  • textmeddelande (SMS) och
  • push-notiser till smartphones.

Systemet har stark kapacitet och kan skicka ut tusentals meddelanden per minut, och stödjer även tvåvägskommunikation med respons från samtliga kanaler.

Patenterad mätningskontrollteknologi

Systemet använder UMS patenterade mätningskontrollteknologi för att undvika «flaskhals» i nätverket, som annars kan uppstå under händelser i stor skala. Det är också specialdesignat för kommuner och företag som behöver nå invånare vid planlagda och akuta driftstörningar i ett definierat geografiskt område.

För att nå så många som möjligt på snabbast möjliga tid krävs en snabb och kraftfull metod. Dörrknackning, post samt tidningsannonser hjälper föga när invånare måste underrättas omgående. Dessutom erhålls ingen garanti att mottagaren fått varningen och förstått budskapet. Med UMS Servicevarning nås invånarna av varningen samtidigt och snabbt. Det genereras även statistik i realtid för varje utskick, som behövs vid eventuell uppföljning.

Talmeddelanden till fasttelefon och e-post är bra komplement till textmeddelanden, då det finns invånare som inte har möjlighet att ta emot SMS. Genom att använda flera olika kanaler kan systemet nå så många mottagare som möjligt.

Genom att använda UMS Servicevarning så nås invånarna snabbt och med stor omfattning. Detta leder till reducerat antal inkommande klagomål från missnöjda abonnenter/invånare och blir en avlastning för verksamheten. UMS Servicevarning ger en förbättrad servicenivå till invånarna, samtidigt som kostnaderna reduceras för användarna.

Läs vår broschyr

Kontakta oss
Dela artikel:

Läs mer om: