Asker og Bærum får nytt system for befolkningsvarsling

Asker og Bærum er sammen med Oslo Kommune blant de aller første kommunene i landet som innfører lokasjonsbasert befolkningsvarsling ved bruk av SMS.

PRESSEMELDING
Kommunene tar nå selv grep ettersom de ser behovet for en lokal løsning, da et eventuelt fremtidig nasjonalt varslingssystem ikke kommer til å dekke alle deres varslingsbehov. Prosjektet er i første omgang et pilotprosjekt.

Vi har sett et økende behov for å kunne varsle befolkningen og tilreisende til kommunene på en sikker og effektiv måte, sier Kvalitetssjef og Beredskapsleder i Asker kommune Ernst Ole Solem.

Både Asker og Bærum har tidligere hatt et adressebasert system som sender ut SMS-meldinger til mobilnumre hjemmehørende i kommunen for eksempel i forbindelse med avstenging av vann. Det nye systemet baserer seg på geografi og vil sende melding til samtlige mobiler som befinner seg innenfor et definert geografisk område. Bruksområdet blir også noe annet.


Fører til bedre beredskap
Gode varslingsrutiner er helt vesentlige for god beredskap og krisehåndtering. Når kommunene nå har fått på plass et nytt system, kan innbyggere og besøkende forvente varsling direkte på sin mobil om det skulle oppstå uønskede hendelser av alvorlig karakter.

Vi har vært opptatt av å kunne gi presis og god informasjon. Derfor har valget falt på lokasjonsbasert SMS varsling, sier Solem.

Han mener det er viktig at myndighetene tar i bruk løsninger ny teknologi åpner for.

Folk flest tyr til mobilen for å hente informasjon og mobilbruken vil bare øke etter all sannsynlighet. Derfor har det vært naturlig å velge mobil som er primærkanal, sier Solem

Nyhetsbildet preges jevnlig av et Europa som frykter anslag av mer eller mindre organisert art. Det har rettet fornyet fokus på hvordan myndigheter og verden generelt best kan beskytte og varsle innbyggere i forbindelse med uventede hendelser, ulykker eller terror. Systemet vil bli benyttet for et bredt spekter av hendelser, og i spesielle nødsituasjoner vil det kunne få stor betydning.

Det er et norsk teknologiselskap som har utviklet systemet som nå skal tas i bruk. UMS har hovedkontor i Oslo, men har omfattende internasjonal virksomhet. I dag når UMS over 150 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling, og det er et marked i sterk vekst.

Dagens befolkningsvarsling baserer seg i stor grad på at Sivilforsvaret kan varsle med sireneanlegget. Og radio er fremdeles en hovedkanal for informasjon til befolkningen, også etter overgangen fra FM til DAB+.

I SMS kan det også linkes til kommunens andre digitale plattformer for å utfylle informasjonen som er delt via mobilen. SMS-systemet for varsling ble tatt i bruk 1. januar i år. Det er dermed implementert i kommunens beredskapsplaner og vil være i bruk under øvelser og ved alvorlige hendelser.


Slik virker lokasjonsbasert varsling

Lokasjonsbasert varsling, LBAS (Location Based Alerting System), er en løsning som gjør det mulig å varsle mennesker innenfor et angitt geografisk område på en rask og effektiv måte. Alle mobiltelefoner innenfor det definerte området blir varslet ved hjelp av lokasjonsinformasjon fra mobilnettet. LBAS gjør dynamisk varsling i sanntid til virkelighet.


Om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden, og har utviklet nasjonale varslingssystemer av ulik art for blant annet Sverige, Singapore, India, Nederland, Hellas og Kambodsja.

Dela artikel:

Läs mer om: