HSY har börjat använda UMS varningssystem

I början av oktober införde HSY ett sms-system för att på förhand informera invånarna om planerat underhåll på vattenförsörjningsnätet. De planerade avbrotten i vattenförsörjningen är i regel förknippade med byggande och underhåll av vattenförsörjningsnätet. HSY vill genom tjänsten underlätta invånarnas vardag och erbjuda dem en ny kanal för mottagning av information om vattenavbrott. HSY (HRM – Helsingforsregionens miljötjänster) är Finlands största organisation för vatten och avlopp. De distribuerar och underhåller vatten till över en miljon invånare i Helsingforsområdet.

Läs mer här

 


UMS Servicevarning
UMS Servicevarning är ett befolkningsvarningssystem specialdesignat för kommuner och bolag som önskar ge invånarna/ abonnenter information vid exempelvis akuta eller planlagda driftstopp. Systemet är utrustat med karta för definiering av berörda områden, en specialanpassad databas med kontaktinformation till alla invånare och bolag samt en egen modul för utskick av SMS, talmeddelanden, e-post och sociala medier

Textmeddelande (SMS)
I dagens samhälle är SMS den mest använda kanalen, då informationen når mottagaren snabbt och säkert. UMS använder direktförbilndelser med samtliga mobiloperatörer för att garantera snabbast möjlig leverans av SMS.

Användare av UMS Servicevarning
Systemet används idag av över 350 kommuner i Norden. UMS jobbar ständigt med att förbättra och utveckla sina lösningar för att kunna nå folk när det gäller mest.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Forsbacka
Sales Manager, Finland
Email: pfo@umsfinland.com
Mobiltelefon: +358 (0)40 6500 695

 

Bild: Matti Mattila, CC BY 2.0, Wikimedia

Dela artikel:

Läs mer om: