Når vi tenker stort, dekker vi også de små behovene

Skrevet av: Monica Beate Tvedt, Head of UMS Innovation Center

«Reaching people when it matters most» er slagordet til UMS. Dette løftet tenker vi over hver eneste dag i arbeidet ved Innovasjonssenteret. Vår jobb er å utvikle nye teknologiske løsninger som kan hjelpe kundene våre med å nå mennesker når det gjelder som mest. Men når kan man egentlig si at det «gjelder som mest»?

Bedre informasjonsflyt

Behovet for å vite sikkert at du kan nå ut med informasjon i kritiske situasjoner blir stadig større. Vi hører ofte at verden blir mindre og mindre, samtidig som risikobildet i det globale storsamfunnet kjennes større og større. En av UMS’ viktigste arbeidsoppgaver er å skape trygghet i befolkningen gjennom å sikre effektiv kommunikasjon i sanntid – også når hvert sekund teller.

I dagens norske samfunn kjenner de fleste seg heldigvis trygge i hverdagen. Til tross for den nasjonale tragedien i 2011, er samfunnet vårt fortsatt for en stor del preget av åpenhet. Dette betyr ikke at vi ikke hele tiden tenker forebyggende. Snarere åpner det for at vi kan tillate oss å bedre informasjonsstrømmen i samfunnet også i mer dagligdagse situasjoner.

I UMS handler innovasjon for en stor del om overføringsverdi – altså om å se hvordan man kan bruke teknologi og programvare som allerede er tilgjengelig på nye måter, og med nye resultater. Som leder av Innovasjonssenteret har jeg lyst til å trekke frem ett ferskt eksempel på denne typen «overført» programvareutvikling vi har gjort for Trondheim Renholdsverk (TRV).

Fornyelse av renholdsbransjen – fra post-it til app

Har vi ikke alle, på et eller annet tidspunkt, irritert måttet ta med oss søppelposen inn igjen fordi søppeldunken er full? Og har vi ikke da tenkt: Hvor blir det av søppelbilen? I Trondheim tilhører slike problemer fortiden – vi har nemlig utviklet en app for TRV som gjør det mulig både å kommunisere med, og i sanntid sjekke når søppelbilen kommer.

Tanken bak TRV-appen er enkel; den skal gjøre hverdagen enklere.

Først og fremst blir den enklere for oss som kaster søppel. Med appen kan innbyggerne i Trondheim til enhver tid få informasjon om når søppelbilen neste gang kommer forbi – eller om den alt har vært der. Og skulle man være av de mange som stadig glemmer å sette søppeldunken frem, kan man via appen legge inn fast påminnelse – med beskjed om hva som skal skje, og hva man må huske å gjøre.

I tillegg blir hverdagen enklere for sjåførene. Ved hjelp av appen kan de til enhver tid laste ned tidsplan, samt finne ruten de skal kjøre. Og hvis noen av kundene har spesielle behov – eller motsatt: Hvis sjåføren har en beskjed til en eller flere av kundene – kan dette kommuniseres via appen. Beskjeder som tidligere gikk via telefon til sentralen, hvor beskjeden ble notert på post-it-lapper som gjerne forsvant på veien til sjåføren, formidles nå på et øyeblikk. Kunde og sjåfør kan med andre ord kommunisere enklere og mer direkte med hverandre. Når den enkelte sjåfør i neste omgang tar fatt på ruten sin, kan sentralen i sanntid følge med på hvilke områder og boliger som er tømt for avfall. Dette betyr imidlertid ikke at bilene overvåkes, men at appen fortløpende oppdaterer når og hvor avfallet er tømt. Alt dette registreres i en logg, slik at sentralen i ettertid har tilgang på informasjonen.

TRV-appen letter og effektiviserer også hverdagen for vikarer og nyansatte. All opplæring – regelverk, rutiner og interninformasjon som tidligere gikk fra munn til munn, ja nærmest satt i ryggmargen på sjåførene – kan nå gjøres tilgjengelig på appen.

Med vår innovative teknologi har renholdsbransjen i Trondheim kort og godt blitt mye mer effektiv!

«When it matters most»

Nå kunne man kanskje spørre seg om avfallshåndtering passer inn i vårt løfte om å bidra «når det gjelder som mest». Til det vil jeg svare at det faktisk fort blir kritisk hvis avfallshåndteringen i en større by kollapser. La oss avslutningsvis se på et eksempel hvor nettopp dette skjedde.

Storbyen Napoli sør i Italia har i en årrekke hatt problemer med avfallshåndtering. Sommeren 2008 tårnet krisen seg bokstavelig da søppelet fløt og rotter i hopetall inntok byens gater. Bakgrunnen for «Crisi dei rifiuti in Campania», som denne søppelkrisen kalles i Italia, var kompleks – men mangelfull kommunikasjon var utvilsomt en betydelig medvirkende faktor.

Som eksemplet viser, innebærer altså mangelfull avfallshåndtering betydelig risiko for kritiske situasjoner. Ser vi litt større på det, viser både TRV-caset og Napoli-eksemplet hvor sårbart samfunnet er dersom viktig og riktig informasjon som ikke når frem. Vår viktigste jobb i UMS er å utvikle enkle og brukervennlige system som både strukturerer, sikrer og letter hverdagen.

UMS er en norsk bedrift med kunder, partnere og ansatte over hele verden. Vi arbeider med teknologi- og programvareutvikling, og er i dag globalt ledende innen kritisk kommunikasjons- og befolkningsvarsling.

  • Vi lager komplekse varslingssystemer som er enkle å bruke.
  • Våre system varsler gjennom SMS, talepost, e-post, sosiale medier, mobil-app og andre kanaler som folk bruker i hverdagen.
  • TRV-appen ble tatt i bruk februar 2016
  • Applikasjonen vil snart bli tilgjengelig for alle de nordiske landene, og vil senere også lanseres på det globale markedet

Dela artikel:

Läs mer om: