Nu kan alla i Sverige få varnings-SMS där de befinner sig

Från och med den 7 juni kan alla mobiloperatörer som verkar i Sverige skicka positionsbaserade SMS med Viktigt meddelande till Allmänheten, VMA, från SOS Alarm. Det innebär att alla kommer att få aktuella varningar till sina mobiltelefoner i ett område där exempelvis bränder, extremväder eller attentat sker.

- Att kunna nå alla i ett område med viktig meddelande till allmänheten i mobilen är ett mycket viktigt verktyg för att snabbt kunna informera om hur man ska agera för att undvika fara vid en större samhällskris eller olycka. SOS Alarm är kontaktpunkten för att begära VMA i Sverige och det är oerhört bra att alla mobiloperatörer nu är anslutna till tjänsten. Det här är ett viktigt led i att stärka svensk krisberedskap och skapa ett tryggare Sverige för alla,

säger Kenny Lorentzon, chef för Krisberedskapsavdelningen vid SOS Alarm.

Tekniken för lokationsbaserade varningar, LBAS (Location Based Alerting System), är en lösning som gör det möjligt att varna människor i ett specifikt geografiskt definierat område på ett snabbt och effektivt sätt. Alla mobiltelefoner som befinner sig inom det angivna området varnas med hjälp av information om exakt position från mobilnätet. LBAS gör dynamiska varneingar i realtid till verklighet.

- Den nationella lösningen som nu är på plats i Sverige medför en betydande modernisering av beredskapstjänsten. Nu, år 2018, söker en majoritet av befolkningen i första hand information via mobilen. Varningar via SMS är exakta, sparar tid och bidrar till att rädda både liv och egendom,

säger CEO Espen Gylvik i Unified Messaging Systems.

Om positionsbaserade VMA-meddelanden

Sedan en lagändring den 1 juli 2017 har SOS Alarm laglig möjlighet att skicka ut SMS:et till dem som befinner sig i ett visst område, istället för att som tidigare, bara kunna skicka till telefoner registrerade på en adress i det aktuella området. Från och med den 7 juni 2018 är alla svenska mobiloperatörer anslutna till tjänsten, där positionen bestäms genom att mobiloperatörerna förmedlar vilka mobiltelefoner som är uppkopplade mot vissa mobilmaster vid en given tidpunkt.
Informationen sparas inte på SOS Alarm och får inte användas i andra syften.

Om SOS Alarm

SOS Alarm består av fyra verksamhetsområden; Affär, IT, Produktion och Produktionsstyrning.

Inom Produktion finns 112-tjänsten, krisberedskapstjänster, tjänster inom räddning och vård samt säkerhets- trygghets- och jourtjänster såsom larmmottagning, larmverifiering och larmförmedling. Samtliga uppdrag syftar till att producera tjänster för ett tryggare Sverige.

SOS Alarms kärnuppdrag är vårt statliga 112-uppdrag. Verksamhetsområde Produktion erbjuder flera tjänster med staten, landsting, kommuner och myndigheter som uppdragsgivare.

Förutom nödnumret 112 hanteras även informationsnumret 113 13, hantering av delar av VMA (Viktigt meddelande till allmänheten), prioritering och dirigering av prehospitala resurser samt utlarmning och ledningsstöd till kommunala räddningstjänsterna.

Tjänster inom krisberedskap, säkerhet, jourverksamhet samt trygghetstjänster bidrar till att möjliggöra vår mission och harmonierar med våra övriga samhällsuppdrag. Tjänsterna består bland annat av brandlarm, personlarm, fordonslarm, samhällsjour, energijour, fastighetsjour samt, sedan 2016, trygghetslarm.

Tjänsterna inom verksamhetsområdet hanteras vid 14 SOS-centraler i hela Sverige och har ca 900 medarbetare.

OM UMS, an Everbridge Company

Systemet levereras av UMS AB (Unified Messaging Systems), som är ett globalt teknikföretag med huvudkontor i Norge. Företaget har över 1200 kunder över hea världen och når över 500 miljoner människor med sina varnings- och informationssystem. UMS grundades 1998 och har en ledande position i världen inom sitt fält.

För mer information vänligen kontakta:

Espen GylvikEspen Gylvik

CEO
E-mail: egy@ums.no
Mobile: +47 913 30 644

Helene Marwell-Hauge

Head of Marketing & Communication
E-mail: hmh@ums.no
Mobile: +47 932 51 212

Media

Dela artikel: