Nytt år – nye utfordringer og muligheter

4 uker inn i 2016 påvirker fallet i oljeprisen den globale økonomien kraftig. De fleste markeder opplever en betydelig negativ trend, og land, bedrifter og mennesker opplever at verdier forsvinner raskt. Effekten er enorm; folk mister jobbene sine, spesielt innen olje- og offshoreindustrien. Land som hovedsakelig er avhengig av inntekter fra denne industrien diskuterer nå hvor de skal finne alternative inntektskilder, både på kort og lang sikt.

Samtidig kjemper flyktninger fra Syria, Jemen og Afghanistan sitt livs kamp for å finne et bedre sted hvor de kan etablere et nytt liv for seg og sine familier. Mange av landene som mottar flyktninger er de samme som er påvirket av økonomisk ustabilitet. Hvordan skal disse landene klare å balansere begge disse utfordringene samtidig, og i tillegg sikre at flyktningene blir behandlet respektfullt og rettferdig? Dette er veldig store utfordringer å håndtere, både i Europa som region og også for hvert enkelt land. Etter hvert som disse utfordringene øker i omfang, øker også risikoen raskt for å skape mer ustabile omgivelser, spesielt i Europa. Det kommer ikke til å bli en lett jobb for myndighetene i ulike land å ta riktige avgjørelser i 2016, med så mange andre viktige utfordringer som må håndteres.

2016 vil trolig bli et historisk varmt år globalt sett. Global oppvarming er fortsatt et avgjørende element for denne spådommen, og på toppen av dette kommer værfenomenet El Nino. Det er ikke det så vanskelig å forutse hvordan disse to faktorene kommer til å påvirke omgivelsene i 2016. Økende temperaturer, kombinert med naturlige skiftninger i klimaet gir større sjanser for ekstremvær. Når vi får disse skiftningene på toppen av den underliggende oppvarmingen, kan det få makeløse konsekvenser. Er landene og innbyggerne forberedt på å møte slike krevende scenarioer?

Kampen mot ekstremisme fortsetter med økt kraft, og basert på mediedekningen, så har vi begynt å se positive resultater som en følge av dette. På den andre siden av denne positive utviklingen, ser vi samtidig en økning av både trusler og reelle ekstremistiske hendelser over hele verden – og spesielt er økningen betydelig i Europa.

Alle disse alvorlige faktorene påvirker livet til befolkningen. Stadig flere mennesker lever med frykten for nye hendelser og konsekvensene av disse.

Hvordan vi som samfunn responderer, planlegger og forbereder oss på slike hendelser er avgjørende for utfallet. Det er mange måter man kan forberede seg på. Som global leder innen kritisk kommunikasjon og befolkningsvarsling, ser vi at det kun er et fåtall land som forbereder seg på potensielle hendelser ved å benytte seg av det brede utvalget av tilgjengelig kommunikasjonsteknologi og utstyr. Mobile enheter er den absolutt mest utbredte kommunikasjonskanalen i verden. I kombinasjon med mer tradisjonelle løsninger er dette en veldig effektiv metode for å informere og varsle befolkningen i et utsatt område.

Så hva er vårt bidrag med hensyn til noen av utfordringene vi møter på veien videre?
Som et teknologi- og programvareselskap som utvikler løsninger for kritisk kommunikasjon og befolkningsvarsling, står våre ansatte opp om morgenen med en ambisjon om hjelpe land, myndigheter, individer, privat og offentlig sektor når det gjelder som mest. Det er dette som motiverer, inspirerer og driver alle i firmaet hver eneste dag.

Vår ekspertise innen det å nå mennesker i en krisesituasjon, gjør at UMS bevarer sikkerheten med effektiv og presis meldingsdistribusjon. Våre løsninger gjør at blant andre myndigheter, kommunale tjenester og bedrifter kan nå innbyggere med kritisk informasjon. UMS bruker avanserte lokasjonsbaserte tjenester og analytisk programvare for å innovere kommunikasjon og utvikle nye løsninger som forbedrer informasjonsflyten i samfunnet. Vi hjelper våre kunder med å nå mennesker når det gjelder som mest.

Våre løsninger gir mulighet til å forbedre kommunikasjon og varsling før, under og etter en hendelse med det mål å forbedre utfallet.

Noen politikere tør å sette viktige og dristige temaer på dagsordenen, som for eksempel Obama som har slått fast at USA forplikter seg til å finne en kur mot kreft. Det vil muligens ikke la seg gjøre å utslette kreft fullstendig, men ikke desto mindre er det slike meget ambisiøse erklæringer som kan utgjøre den store forskjellen over tid, når de blir fulgt opp.

Som en norsk bedrift med kunder, partnere og ansatte over hele verden, er vi ikke i posisjon til å komme med erklæringer på samme nivå som Obama sine. Vårt lille bidrag for å gjøre våre samfunn til tryggere og bedre steder å leve, vil være å tilby eksisterende og nye kunder den rette teknologien som hjelper dem med å nå sine mennesker når det gjelder som mest. Vi vil fortsette å stå opp om morgenen med en plan for å kontinuerlig utvikle produkter og løsninger i verdensklasse som leverer på denne forpliktelsen til våre kunder.

Med vennlig hilsen,
Espen Gylvik, CEO

Dela artikel:

Läs mer om: