Strategisk gjennombrudd i Øst-Europa for UMS

UMS multikanalsløsning valgt til Kievs “Smart City”- varslingsprosjekt

På bildet sees: Borgermesteren i Kiev, Vitaly Klitschko. Foto:Informatics.

PRESSEMELDING: Unified Messaging Systems (UMS) har offisielt presentert sitt første prosjekt for implementering av varslingssystemer i Øst-Europa. I 2016 annonserte lokale myndigheter i Kiev at de valgte samarbeid med UMS for å få på plass et slikt varslingssystem.

 

− Avtalen er UMS’ første prosjekt i Øst-Europa og er en svært viktig referanse i forbindelse med utrulling av liknende systemer i andre byer i Ukraina samt i Øst-Europa for øvrig, sier Espen Gylvik, administrerende direktør i UMS.

 

Til stede under den offisielle presentasjonen av løsningen, som skal forbedre myndighetenes kommunikasjon med Kievs befolkning og tilreisende, var blant andre borgermester Vitaly Klitschko.

«Smart City»-prosjektet ligger under informasjons- og digitaliseringsdepartementet. UMS’ varslingssystem vil fungere som en plattform for ulike kommunale etaters interaktive kommunikasjon med befolkningen og tilreisende. Myndighetene i Kiev vil nå kunne kommunisere med befolkningen ved hjelp av geografisk målrettede meldinger via mobilnettverk, fasttelefoni og sosiale medier. UMS’ varslingssystem karakteriseres som en viktig modul i prosjektet. I fremtiden vil en rekke sensorer samle sentrale data om forhold som oversvømmelser, forurensning eller akutte hendelser. Dataene samles inn og vil siden analyseres for så og distribueres gjennom UMS’ system. Implementeringen av systemet anses som et første steg i et mer omfattende program.

Målsettingen er at systemet skal gi grunnlag for bedre og mer velfunderte beslutningsprosesser under hendelser som oppstår plutselig. På sikt er planen at systemet også skal knyttes til TV-stasjoner, radiostasjoner, i tillegg til sirener og informasjonstavler.

 

− I rammen av «Smart City»-prosjektet har vi innført et system for å varsle dersom en krise oppstår. Fremover vil vi vurdere å benytte systemet i flere avdelinger, inkludert nye varslingsformer og kanaler, sier Oleh Vashchenok, CEO Informatics.

 

Det statlige selskapet Informatics rapporterer til ordførerens kontor i Kiev, og er ansvarlig for utvelgelse og implementering av de ulike IT-løsningene, samt generelt vedlikehold av IT-infrastrukturen «Smart City»-prosjektet.

I 2050 vil over to tredjedeler av verdens befolkning bo i byer mot en tredjedel i 1950. Urbaniseringen setter store krav til utbygging og drift av infrastruktur, som igjen er kritisk for sosial og økonomisk utvikling. Muligheten til å kommunisere med lokalbefolkningen og tilreisende i et slikt utviklingsperspektiv anses i økende grad avgjørende.

 

− Avtalen er et godt eksempel på veksten i markedet for varslingstjenester. Urbaniseringstrenden over hele verden øker behovet for systemer som kan dele sanntidsinformasjon sikkert og presist. Samtidig gjør dagens teknologiutvikling og mobilpenetrasjon det mulig å realisere slike systemer enkelt og effektivt, sier Gylvik.

 


Fakta om UMS
UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 100 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

For mer informasjon kontakt:
Espen Gylvik, adm. dir. i UMS,
Mobil: 913 30 644
Mail: egy@ums.no


 

Dela artikel:

Läs mer om: