UMS tildelt kontrakt for befolkningsvarsling i India

UMS har blitt tildelt kontrakten for å levere en løsning for befolkningsvarsling til to kyststater i India. Statene Andhra Pradesh og Odisha har til sammen 1500 km kystlinje, en kystlinje som er utsatt for sykloner. De to statene er de første av totalt ni kyststater i et nasjonalt program for implementering av et system for å varsle befolkningen om sykloner, og dermed minke risikoen for at liv går tapt.

UMS’ løsning vil fungere som en del av et omfattende og moderne system for varsling av mennesker i fare via flere ulike kanaler. Systemet har som mål å være til nytte for mer enn 60 millioner mennesker som bor i kystområdene i de to statene. Etter planen skal systemet være ferdig installert innen utgangen av året. Prosjektet har langsiktig finansiell støtte fra Verdensbanken, og er i tillegg støttet økonomisk av både delstatene og av det indiske sentralstyret. Det er forventet at anbudet om levering til ytterligere to kyststater legges ut i løpet av 2017.

UMS leverer allerede nasjonale systemer til land som Singapore, Sverige, Nederland, Hellas og Kambodsja, og denne avtalen bekrefter og styrker selskapets posisjon som en ledende leverandør av globale befolkningsvarslingssystemer.

I 2050 vil to tredeler av verdens befolkning bo i byer mot én tredel i 1950. Dette underbygger et stort vekstpotensial for UMS i arbeidet for å spare liv og materiell når plutselige naturskapte hendelser inntreffer. Avtalen med de to kyststatene Andhra Pradesh og Odisha i India er eksempler på hvordan dagens teknologi kan brukes for å skape en tryggere og mer forutsigbar hverdag for mennesker som lever utsatt til for naturkrefter.

Klikk på sakene under for å lese mer.

 

wakeletPowered by Wakelet

wakelet Powered by Wakelet

Dela artikel:

Läs mer om: