Unified Messaging Systems blir en del av Everbridge

Everbridge stärker sin position som ledande aktör på världsmarknaden med UMS och dess unika varningssystem

Unified Messaging Systems (UMS) köps upp av Everbridge, den världsledande leverantören av programvara för hantering av krissituationer och akuta händelser.

“Vi är mycket nöjda med att få önska UMS välkomna att bli en del av Everbridge-familjen. Med UMS i laget accelererar vi vår tillväxt internationellt. Tillsammans kan vi erbjuda plattformar för krishantering till privata företag, regioner, lokala myndigheter och hela nationer”, 

säger Jaime Ellertson, CEO på Everbridge.

Everbridge är ett globalt programvaruföretag som utvecklar program för beredskaps- och krishantering. Dess styrningsverktyg bidrar till ökad säkerhet genom att verksamhetskritiska funktioner kan upprätthållas vid en oförutsedd händelse eller genom att man kan komma igång snabbare efter en kritisk situation. Bolaget har globala kunder som t.ex. Microsoft, Roche och Ericsson, plus offentliga aktörer och myndigheter. Everbridge Inc. är noterat på Nasdaq Stock Market (NASDAQ: EVBG).

Tillsammans har Everbridge och UMS över 700 anställda världen över, alla engagerade i att leverera nyskapande och effektiva lösningar för beredskaps- och krishantering. Genom uppköpet av UMS stärker Everbridge sin internationella närvaro, medan UMS kunder får tillgång till Everbridges avancerade programvarulösningar.

“Everbridge’s tekniska expertis, breda erbjudanden och erfarenhet kompletterar UMS. Vi ser fram emot att gemensamt erbjuda lösningar och tjänster som gör skillnad i folks liv om krissituationer uppstår. UMS tillför till Everbridge ett kundinriktat expertteam, teknik som gör skillnad och en gemensam vision om att göra människor trygga och hålla företag igång under kritiska händelser»,

säger Espen Gylvik, Chief Executive Officer på UMS.  

UMS olika varningssystem möjliggör tvåvägskommunikation via SMS till hela befolkningsgrupper. Bolaget erbjuder platsbaserade varningar, som gör det möjligt att varna folk som vistas inom ett visst geografiskt område. UMS olika befolkningsvarningslösningar används av myndigheter i flera länder, bl.a. Sverige, Nederländerna, Bahamas, Singapore, Grekland, Kambodja och flera delstater i Indien, för att nämna några. Systemet kan också ge myndigheter möjlighet att nå sina egna nationella resande i en bestämd region eller land i en kritisk situation.

UMS har över 1 200 kunder i Nordeuropa och kan nå över 500 miljoner människor globalt genom sina system för befolkningsvarningar. Företags system för kris- och beredskapshantering används av flera stater och lokala myndigheter i USA, och kommer avsevärt att stärka Everbridge på detta område.

Vid uppköpet värderas UMS till ca 287 miljoner svenska kronor, eller närmare 33,6 miljoner USA-dollar.

Media

Dela artikel: