Varsling i nødsituasjon

– hvordan når vi flest enkelt og sikkert?

Av: Espen Gylvik, CEO UMS

En sommer er snart over. Et tradisjonelt døsig nyhetsbilde sommerstid har denne gangen blitt byttet ut med et bilde av et nervøst Europa som frykter anslag av mer eller mindre organisert art. Det retter fornyet fokus på hvordan myndigheter i Europa og verden generelt best kan beskytte og varsle innbyggere i forbindelse med terror eller uventede hendelser.

Interessen rundt det sportslige under fotball- EM var stor, men i dette mesterskapet var fokus også rettet mot det som ikke måtte skje. «Frankrike lanserte før EM en app som skulle varsle folk om terroraksjoner og andre farer som måtte true», slo norske medier stort opp. «Den nye appen» ble lansert av det franske innenriksdepartementet. For den vanlige nyhetskonsument ble løsningen presentert som noe nytt og revolusjonerende. Men denne typen apper og langt mer sofistikerte varslingsløsninger har vært tilgjengelig over tid. Nå handler det om å ta i bruk mulighetene ny teknologi åpner for.

Gode varslingsrutiner er helt vesentlig for god beredskap og god krisehåndtering. For oss som jobber med innovasjon og varslingssystemer, er det velkomment at det fattes interesse for systemer som varsler dem som befinner seg innenfor et definert område. Vi håper det leder til økt nysgjerrighet og interesse for systemer som gir helt unike muligheter til å dele kritisk informasjon hurtig og treffsikkert fordi vi oppriktig mener det kan bidra til å spare liv.

Frykten for at terrorister skal benytte anledningen til å gjennomføre nye aksjoner ligger ikke bare i bakhodet hos myndigheter og folk flest, men langt fremme i pannen. Dessverre er det slik at både terror, naturkatastrofer og andre uønskede hendelser rammer hardest når det skjer plutselig og på utenkelig sted. Det har vi bare så altfor smertelig fått erfare her hjemme.

 

God varsling i nødsituasjon

Gode og sikre varslingssystemer kan verken forhindre eller redusere faren for terror, naturkatastrofer eller plutselige hendelser, men god varsling kan bidra til å redde liv og til å redusere skadeomfang på folk og materiell. Derfor er gode rutiner for varsling, som definerer til hvem, på hvilken måte og via hvilke kanaler, en forutsetning for god beredskap. Det være seg om det er på nasjonalt nivå eller for gjennomføring av en lokal festival. Ny teknologi gjør det mulig å varsle effektivt via den mest treffsikre kanalen vi har i dag – mobilen.

Mobilen som varslings- og informasjonskanal
I Norge har vi en ekstremt høy mobilpenetrasjon, som gjør mobilen til et høyst interessant beredskaps- og kriseverktøy. For hva handler god varsling om? Slik vi ser det handler det om å kunne besvare følgende spørsmål godt:

  1. Hvor mange blir varslet (gjerne målt som % andel av dem det er relevant å nå)
  2. Hvor fort blir de varslet?
  3. Vil alarmen bli oppfattet som viktig og bli tatt på alvor?
  4. Kan mottakerne svare?
  5. Vet vi at varselet eller informasjonen ble levert og til hvor mange?
  6. Kan man begrense varsling til et geografisk område og unngå varsling til de som ikke er berørt?

 

Kanaler som sirener og apper vil kunne varsle med en gang. Forutsetningen for at en app når frem er imidlertid at den er lastet ned, og at ikke nettverket blir overbelastet slik at appen ikke leverer de meldingene som sendes til de som har lastet den ned. At hele befolkningen eller at alle som besøker et arrangement skal laste ned en app er utopi. Å utløse handling hos en stor andel av befolkningen vil dessuten koste flerfoldige millioner i informasjonskampanjer.Varsling SMS

Derfor sier vi; det enkle er ofte det beste. Tekstmeldinger er støttet i alle mobiltelefoner, man har god kontroll på om meldingene kommer ut, og man kan rette dem til folk som befinner seg innenfor et bestemt område uten at de må foreta seg noe som helst. Begrensningene i mobilnettet blir mindre og mindre. Kombinert med sirener som varsler at «noe skjer» vil vi tørre å påstå at det for folk flest vil være mer naturlig å sjekke mobilen for info enn å løpe hjem for å lytte til radio eller slå på NRK TV. Begrensningene til SMS er at det kun er tekst og i begrenset mengde som kan sendes, men en SMS kan linke folk direkte videre til andre digitale plattformer for mer informasjon.

Ved å ta i bruk SMS-varsling, gjerne i kombinasjon med sirener, vil vi enkelt kunne nå folk når behovet for informasjon er størst.

Dela artikel:

Läs mer om: