Velkommen fra CEO

Kjære leser,

Velkommen til den nye nettsiden til UMS!

I vårt aller første blogginnlegg vil jeg gjerne dele noen spennende nyheter om oss med dere. Vi har nylig revitalisert vår visuelle identitet med ny profil og ny logo. Til tross for at det har blitt gjort betydelige endringer, ønsket vi ikke å endre UMS-logoen til det ugjenkjennelige. Vår historie er viktig for oss og med tanke på at logoen er en stor del av denne historien, har vi ikke endret formen vesentlig.

Fargeendringene som er gjort er langt større og er endret i tråd med selskapets verdier og misjon. Den mørkeblå fargen signaliserer vårt ønske om å være en betrodd, pålitelig og ansvarlig partner, både for våre kunder og for våre samarbeidspartnere. Den lilla fargen er like viktig. Den styrker vår identitet som et innovativt IT-selskap, som skaper løsninger som har til hensikt å gjøre gode ting ute i verden, samt gjøre en reell forskjell i folks liv – både nå og i fremtiden.

Interessen rundt vår bransje og våre løsninger har økt radikalt det siste året, motivert av kunders etterspørsel og behov. Vi er blitt engasjert av flere og flere institusjoner, inkludert nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, offentlige virksomheter og private selskap.

Ustabiliteten rundt om i verden, som er drevet av hurtige klimaendringer, krig, terror, pandemier og store strømmer av flyktninger gjennom Europa, har ført til økt interesse og behov for våre tjenester. UMS som organisasjon hjelper ulike instanser med å planlegge, forberede og skape et sikrere miljø ved å benytte våre løsninger. Vår ambisjon om å hjelpe folk til å sove bedre om natten og nå folk når det gjelder som mest, har aldri vært mer relevant.

Med vennlig hilsen,
Espen Gylvik, CEO

Dela artikel: