Yara Glomfjord styrker beredskapen med nytt og treffsikkert varslingssystem

– vil varsle alle via mobil

Bildet: Yara Glomfjord. Foto: Edmund Ulsnæs, Mediehuset Meløy AS

PRESSEMELDING
Frem til i dag har Yara Glomfjord brukt et sirenesystem for å varsle ved en eventuell ulykke på anlegget. Systemet var kostbart å drifte, ga ikke god nok informasjon til de berørte og lyden bar heller ikke gjennom moderne, godt isolerte bygninger for å varsle beboerne. Yara Glomfjord har derfor valgt UMS lokasjonsbasert varsling, som muliggjør umiddelbar informasjon til ansatte ved fabrikken, befolkningen i området rundt, samt tilreisende til det aktuelle området, via presis og informativ SMS.

Denne teknologien vil hjelpe fabrikken i å kommunisere viktig informasjon raskere og på samme tid få et overblikk over en kritisk situasjon. Yara Glomfjord har en ambisjon om å være innovativ og ønsker å være blant de første til å ta i bruk moderne teknologi.

Systemet sikrer at alle som befinner seg innenfor et definert området får informasjon på mobil, uavhengig av om de er hjemmehørende i området eller tilreisende.

«Tidligere hadde vi et sirenesystem for å informere folk på og rundt anlegget dersom det skulle inntreffe en ulykke, men vi hadde behov for et system som opplyser om hva som faktisk skjer, noe som ikke er mulig med et sireneanlegg. UMS lokasjonsbasert varsling gir oss mulighet til å advare folk om en alvorlig hendelse ved å informere samtidig som vi kan fortelle dem hva de skal gjøre», sier Beredskapsleder Brann & Beredskap i Yara Glomfjord, Per Hagbart Frøskeland.

 

Fordeler ved varslingssystemer fra UMS

·      Mulighet for rask internkommunikasjon

·      Muliggjør varsling av mobiltelefoner innenfor et enkelt geografisk område

·      Rask meldingsutsendelse er avgjørende ved hendelser

·      Overbelastning av telenettet forhindres imidlertid gjennom UMS sine systemer

·      Ulike mottakerne kan varsles med ulik informasjon

·      Differensiering av språk i forhold til mottakers nasjonalitet er mulig

·      Mulighet for varsling av besøkende

 


Fakta om UMS

UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) er et norsk teknologiselskap med internasjonal virksomhet. Selskapet har flere enn 1200 kunder over hele verden og når over 150 millioner mennesker med sine systemer for befolkningsvarsling. UMS ble grunnlagt i 1998 og har en ledende posisjon innen befolkningsvarslingsløsninger.

UMS løsninger gjør det mulig å varsle før, under og etter uønskede og potensielt farlige hendelser. Gjennom rett informasjon til rett målgruppe, via rett kanal til rett tid, kan løsningene bidra til å redde liv, samt redusere skade på materiell. Mobiltelefonen er i dag den mest benyttede kommunikasjonskanalen på verdensbasis. Derfor er den også den mest effektive plattformen for å informere og varsle mennesker. UMS utnytter eksisterende infrastruktur hos teleoperatørene når det sendes ut kritiske meldinger.

UMS arbeider tett med sine kunder for å kontinuerlig utvikle nye og effektive metoder for å nå mennesker når det gjelder som mest.

 

Fakta om Yara Glomfjord

Yara Glomfjord er en kjemisk kap. 3 bedrift (NSO) lokalisert i Glomfjord, i Meløy kommune i Nordland. Fabrikken har fire produksjonsenheter, som produserer salpetersyre, NPK-gjødsel og kalsiumnitrat. Yara Glomfjord har sin egen havn som er utstyrt for å losse ammoniakk og for å laste båter med ferdig gjødsel. Alle råvarer til produksjonen ankommer Glomfjord til fabrikkens havn. Lagring av ammoniakk skjer i fjellet ved fabrikkområdet.


 

Dela artikel:

Läs mer om: