Om oss

UMS är nu är en del av Everbridge! Denna sammanslagning förenar Everbridge världsledande Critical Event Management mjukvaruplattform med UMS etablerade befolkningsvarning, krishantering- och meddelandeapplikationer. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan erbjuda ett ojämförbart utbud av lösningar som hjälper kunder att bedöma hot, initiera och hantera incidenter samt underrätta berörda intressenter på en global nivå

UMS, an Everbridge Company, har mer än 1200 kunder över hela världen och når över 500 miljoner människor med våra system för offentliga meddelanden.

Företaget levererar lösningar för utskick av varningsmeddelanden som möjliggör både för privata och offentliga organisationer att kommunicera med kunder, personal och invånare via flertalet kanaler före, under och efter planerade och oplanerade händelser. UMS använder den existerande infrastrukturen hos teleoperatörerna när viktiga meddelanden skickas ut.

Våra lösningar kan bidra till att rädda liv, samt reducera materiell skada genom att förse relevant information till rätt målgrupp, via rätt kommunikationskanal, i rätt tid. Mobiltelefonen är den mest använda kommunikationskanalen i världen idag och därför är den också den mest effektiva plattformen för att informera och varna människor.

Som en av pionjärerna i utvecklingen av avancerade system för viktiga meddelanden har vi flera patent, som i branschen är kända för sina tekniska och livräddande egenskaper. Vi har fler nationella installationer än något annat företag i världen, och har utvecklat nationella varningssystem för bland annat Sverige, Singapore, Nederländerna, Grekland, Kambodja och två kuststater i Indien. UMS har ett strategiskt partneravtal med UNISDR och har medverkat till utveckling av ramverk för krishantering och varningslösningar i ett flertal länder och multilaterala organisationer.

Everbridge hjälper 3700 företagskunder över hela världen, och har en komplementär produktportfölj och kundbas till UMS. Ett flertal av USA:s stater och största städer har standardiserat sig på Everbridge lösningar, likväl som ledande globala företag inom många industrisektorer. Företagets säkra och ytterst redundanta plattform användes för att skicka över 2 miljarder meddelanden till människor i över 200 länder och territorier under år 2017. Everbridge Critical Event Management mjukvara möjliggör för kunder att förbättra hur de förutser, förbereder sig och svarar på de många kritiska händelser som hotar människors säkerhet, stör den dagliga verksamheten och riskerar varumärkets rykte. Everbridge är börsnoterat på amerikanska NASDAQ (EVBG). Läs mer >>

Dela artikel: