Företagets Samhällsansvar

UMS - an Everbridge Company, har över 70 miljoner användare runt om i världen. Allt från välutvecklade industriella länder till underutvecklade länder med stort behov av hjälp från resten av världen.

UMS - an Everbridge Company, strävar efter en stark företagskultur där ansvarsfullhet och bistånd till de behövande genomsyrar företagets anda. Tillsammans med våra anställda har UMS - an Everbridge Company, således valt att prioritera ett specifikt projekt i Indien, att hjälpa utsatta flickor att få utbildning. UMS - an Everbridge Company, söker också samarbete med UNISDR och andra globala hjälporganisationer som hjälper folk i länder med akuta behov. Företaget stödjer även ett flertal projekt i Latinamerika.

Företagets samhällsansvar är kärnan i vår företagskultur. Våra anställda får även möjlighet att arbeta i valfri hjälporganisation som frivillig två dagar om året.
UMS - an Everbridge Company, är ett företag som utvecklar och levererar innovativa lösningar med intentionen att nå fram till människor när behovet av stöd och trygghet är som mest. Vårt samhällsansvar går hand i hand med vårt arbete och vi söker ständigt nya projekt att stödja. UMS - an Everbridge Company, önskar att engagera både kunder, partners och anställda i goda humanitära projekt.

Dela artikel: