Nanhi Kali projektet

Vad är Nanhi Kali?

Det indiska Nanhi Kali projektet viger sin tid och kraft på att hjälpa utsatta flickor i Indien. De säkerställer flickornas rätt till utbildning. En gedigen utbildning ger positiva effekter för både familjen, samhället och även Indien som land. Med hjälp av privatpersoner och företag som UMS - an Everbridge Company, säkerställer Nanhi Kali-projektet en utbildning med materiellt stöd för över 100 000 unga flickor runt om i Indien. Huvudsyftet med projektet är att säkerställa en 10-årig skolgång för flickor i Indien som tillhör det lägre socioekonomiska skiktet i samhället.

Hur bidrar UMS - an Everbridge Company, till Nanhi Kali projektet?

UMS - an Everbridge Company, finns i många delar av världen och har även anställda från många delar av världen, exempelvis Indien. Många flickor i Indien lever i fattigdom och med begränsade möjligheter. En säkrad skolgång för dessa flickor utgör en essentiell möjlighet och höjer livskvalitén. Anställda på UMS - an Everbridge Company, har möjlighet att donera en summa pengar månatligen, som dras från lönen och UMS - an Everbridge Company, matchar den donationen till projektet. Tillsammans önskar UMS - an Everbridge Company, och medarbetarna göra skillnad.

Dela artikel: