Karriär

Innovation är viktigt för UMS - an Everbridge Company, och företaget är angeläget att samla de mest kreativa, resultatinriktade och pålitliga människorna . UMS - an Everbridge Company, arbetar kontinuerligt med att vara en attraktiv arbetsplats , som rekryterar förnuftigt, ger karriärmöjligheter samt utvecklar och behåller motiverade och kompetenta medarbetare.

En viktig grundsten i UMS - an Everbridge Company, är dess mänskliga resurser och företaget värdesätter de som förbättrar företagets kompetens och skapar en motiverande arbetsmiljö som genererar resultat. Lika viktigt är personlighet och värderingar, som matchar företagets värderingar;

  • Innovative,
  • Reliable,
  • Passionate,
  • Honest  
  • Collaborative.

UMS - an Everbridge Company, ger sina medarbetare möjlighet till bra och anpassad personalutbildning inom alla vadelningar.

UMS - an Everbridge Company, är ett medelstort företag i Norge, med kontor i Oslo, Bergen och Sandnes. Företaget har anställda från flera olika nationer som exempelvis Indien, Luxemburg, Frankrike, Sverige, Danmark, Finland och Norge. UMS har även kontor och partners i ett flertal länder såsom Indien, USA, Tyskland, Sverige, Finland och Danmark.

Dela artikel: