Våra kunder

UMS - an Everbridge Company, har viet 20 år til forskning og implementering av befolknings- og andre varslingssystemer og har etablert et stort antall kunder i en rekke ulike bransjer.

Vi har for tiden mer enn 1200 kunder og noen av våre referanser er nevnt nedenfor. Dersom du ønsker mer informasjon rundt vår erfaring innen en bestemt bransje er det bare å ta kontakt.

Ida Lindahl

Informationschef, Sandviken Energi - För din bekvämlighet

Sandviken Energi råkade på torsdagen ut för en stor vattenläcka och när man under kvällen kunde konstatera att en kokningsrekommendation behövde utfärdas var sms och talsvar via UMS att prioritera som kommunikationskanal.

- Det var det första skarpa utskicket jag gjorde på egen hand, och jag fick jättebra hjälp av UMS Support trots att det var mitt i natten. Vi valde att skicka ut ett sms till hela det berörda området direkt på natten och sedan gjorde vi ett schemalagt talsvar som ringde upp alla fasta nummer tidigt på morgonen. Vi är vana att bli nedringda vid såna här händelser, men under fredagen flöt arbetet på väldigt bra i vår kundservice, och kommunens Medborgarservice hade bara ett fåtal ärenden som rörde dricksvattnet. Tack vare effektiva kommunikationskanaler kunde vi alla jobba strukturerat och utan stress. Vi är nu inne på tredje dagen med kokningsrekommendation och har skickat ut en påminnelse om dagen vilket verkar uppskattas. Vi kan verkligen konstatera att sms och talsvar är rätt kanal för den här typen av information, säger Ida Lindahl, informationschef på Sandviken Energi.

Inger Lise Tandberg

Ansvarlig for tilbaketrekking, Coop Norge

Vi er veldig godt fornøyd med systemet, som vi har brukt jevnlig siden våren 2004. UMS Varsling er enkelt å bruke, det er stabilt og driftssikkert og de få gangene vi har hatt behov for hjelp har vi fått god og imøtekommende hjelp av UMS Support. Vi har også hatt stor nytte av statusloggen som har gjort det mulig for oss å legge frem detaljert dokumentasjon (til f.eks. myndigheter, presse, produsent) over hva vi har gjort – i etterkant av en tilbaketrekking.

Svein Christiansen

Leder av Teknisk Drift, Vågan Kommune

Kommunens kriseledelse hadde bedt om anskaffelse av et befolkningsvarslingssystem som kunne benyttes i sammenheng med krisehåndteringsarbeidet. Høsten 2012 inngikk vi en testperiode med UMS. Vi fikk opplæring av selger via fjernundervisning noe som fungerte veldig bra. Ved utløp av prøveperioden var vi så fornøyde, at vi inngikk fast avtale.Vi har nå benyttet systemet flere ganger, til stor nytte og tilfredshet for oss og innbyggerne. Dette har dreid seg om vintervedlikehold av veier, full stopp i vannforsyning på et av vannverkene, kontrollerte utkoplinger og liknende. Vi fikk også tilgang til innbyggerportalen, der beboerne kan kontrollere og justere hvilke telefonnummer de ønsket at skulle være koplet opp mot sin bolig. Vi har fått rask og god oppfølging av UMS ansatte, og tilbakemeldingene fra innbyggere og lokalpolitikere har vært svært bra.

Bjarte Koppen

Leder vann- og avløpsetaten, Molde kommune

UMS gjennomførte et vellykket flerkanals befolkningsvarslingsprosjekt for Molde commune i 2013. Vi anbefaler gjerne UMS til andre.

Jan Egil Heinecke

Sikkerhetsleder, Universitetet i Agder

På bakgrunn av gjennomførte kriseberedskapsøvelser opplevde vi på Universitetet i Agder et behov for alternative måter å evakuere på. Løsningen på våre utfordringer fant vi hos UMS.

Sylvei Holst

Sjefsingeniør, Aurskog-Høland kommune

I 2010 fullførte UMS med suksess et flerkanals befolkningsvarslingsprosjekt for Aurskog-Høland kommune. Jeg anbefaler UMS på det varmeste.

Thrine Therese Carlsen

Sivilforsvaret Buskerud, DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vi fikk suveren hjelp fra UMS Support i dag, som satt seg kjapt inn i våre problemstillinger og fikk satt opp profilen vår. Vi er nå klar til å bruke appen, samt til å utvide med flere brukere.

Bjørn Sverre Ekran

Voss Brannvern

Vi sendte ut en tekstmelding i forbindelse med røykvarslerens dag. Denne ble sendt ut til hele kommunen, både privat og bedrifters telefoner. Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra mottagerne av meldingen, der de sier at dette var et godt tiltak. Det har til og med kommet folk innom stasjonen og takket for meldingen og fortalt at de byttet batteri i sin røykvarsler denne dagen. Kort oppsummert kan vi si at systemet får fram vårt budskap til mange på en rask og enkel måte. Dette er godt forebyggende arbeid!

Monica Gudim

Avdelingsingeniør Kommunalteknikk, Gjerdrum kommune

Ved en planlagt jobb på en vannledning skulle rørlegger koble til en «bypass» så kun to hus mistet vannet. Disse ble selvfølgelig kontaktet og alt var i orden. Så ringte telefonen på mitt kontor og en innbygger i kommunen sa: » Hei, hvorfor er jeg ikke varslet om at vannet er borte?» Hun syns med andre ord det var helt greit at vannet var borte, men ikke at vi ikke hadde varslet! Det viste seg nemlig at «bypassen» ikke virket og at ca. 80-100 husstander var uten vann. Disse ble snarest varslet med UMS Servicevarsling, og alle telefoner sluttet å ringe idet meldingen ble sendt. SMS varslingen sparer kommunen for mye tid i telefonen, og denne tiden kan vi heller bruke på å løse problemet. I en liten kommune som Gjerdrum er det gull verdt å ha alle hender frie til å jobbe for innbyggerne.

Flere av våre kunder