Vision och Mål

UMS - an Everbridge Company, har en vision som anger inriktningen för verksamheten och som ger en tydlig ide om vad företaget står för. Fokus har alltid varit att arbeta förutseende och målet belyser vad som görs varje dag för att nå visionen.

Företaget har valt ut fem betydande värden som aktivt används i det dagliga arbetet. Målet är att aktivt följa dessa värden för att fortsätta vara ett målinriktat och innovativt företag med utveckling och engagemang i fokus.

Hur väl alla medarbetare arbetar enligt de gemensamma värdena avgör om företaget lyckas eller inte.

Vision och Mål

Vision

World leading provider of citizen communication and public warning

Mål

Provide innovative communication solutions to make a significant difference in people’s lives

Värdeord

Reliable
 • Keep promises and commitment towards all stakeholders
 • Accuracy
 • Have the right momentum
 • Precise communication to achieve trust
 • Accountable
Innovative
 • Curious – always ask why
 • Simplicity not complexity
 • Keep an open mind to new ideas
 • Focus on achieving great results
 • Recognition of innovators – both in success and failure
Passionate
 • Desire to make a difference
 • Be inspired and inspire those around you
 • Tenacity – be determined
Honest
 • We do not compromise when it comes to our integrity
 • Be fair and objective
 • Willing to admit and correct mistakes
 • Courage – speak your mind
Collaborative
 • Respectful and inclusive
 • Learn from each other as we strive for excellence
 • Communication – be responsive to all stakeholders
 • Selflessness – company first

Dela artikel: