Teknologi

Som ett teknikföretag har UMS - an Everbridge Company, ett ständigt fokus på innovation, forskning och utveckling.

Med en stadigt ökande efterfrågan av kriskommunikation och befolkningsvarningssystem är det essentiellt med kontinuerlig innovation inom området för att tillgodose de olika behoven från marknaden.

UMS - an Everbridge Company, står idag som världsledande inom kriskommunikation och har flertalet patent inom området i våra lösningar. Vi strävar efter att skapa en positiv och unik upplevelse för våra kunder.

Våra mest omfattande projekt gäller forskning och utveckling av våra varningssystem för att verka bäst i den befintliga telekominfrastrukturen. Innovation har sedan början varit en viktig del i UMS - an Everbridge Company's trategi. Våra flera patent och IPR- (Intellectual Property Rights) strategi visar på vår strävan efter kontinuerlig och progressiv utveckling.