Adressbaserad varning

Adressbaserad varning (ABAS) gör det möjligt att skicka meddelanden till fördefinierade geokodade adresser. Användarna markerar de drabbade områdena på en karta och kan skicka ut meddelanden till en app och via röst- och textmeddelande till invånarna vars adresser finns definierade inom det markerade området.

ABAS_diagram

Denna teknik möjliggör en snabb tvåvägskommunikation när målgruppen är känd och kan användas för att skicka varningar via flera kanaler, exempelvis röst- och textmeddelanden, meddelanden till smartphones, e-post etc.

Den adressbaserade databasen uppdateras kontinuerligt och invånarna kan kontrollera och lägga till nummer i vår kundportal (contact data manager, CDM). Portalen ringar in invånare och företag via latitud-longitud koordinater som sedan visualiseras på en karta när användaren skickar ut meddelanden i systemet.
Systemet har hög kapacitet och kan sända tusentals meddelanden per minut. Mottagarna kan även svara på utskick via röst, sms och app-meddelanden. Svaren visualiseras på en karta för att hjälpa räddningspersonal att bestämma antalet människor på de markerade platserna. Användaren av systemet kan välja mellan olika svarskriterier, exempelvis alla mottagare i behov av assisterad evakuering. Detta underlättar planeringen av räddningsaktioner genom att tillhandahålla en tydlig överblick över situationen i realtid och optimera effektiviteten i resursfördelningen.

Systemet använder UMS - an Everbridge Company, patenterade teknologi för trängselkontroll för att undvika överbelastning i nätet som kan hända vid katastrofer.

Mottagare: Fördefinierade/genom geokodad databas

Kanaler:

Voice_blue_frameSMS_blue_frameSmartphone_blue_frameEmail_blue_frame

Dela artikel:

Läs mer om: