Belastning

I katastrofer och krissituationer ökar trafiken i telenätet. Detta kan leda till överbelastning av nätet, vilket gör det väldigt svårt att skicka varningsmeddelanden, både via SMS och talmeddelanden.

Genom många års innovation och utveckling inom kriskommunikation har UMS - an Everbridge Company, utvecklat patenterad teknik för att kontrollera nätverksbelastningen. Detta har lett till en betydlig förbättring av leverensen av SMS och talmeddelanden.

Belastningskontroll SMS

UMS - an Everbridge Company, använder en komponent som bidrar till reducerad belastning i mobilnätet. Patenterad teknik för trafikflödeskontroll i nätverket är implementerad på nätverksnivå för att minska belastningen. Detta förbättrar chanserna att leverera SMS till personer i drabbade och utsatta områden.

Trafikflödeskontroll används i hela SMS-anropsströmmen. UMS - an Everbridge Company, har patenterad teknik för trafikflödeskontroll för att effektivt utnyttja radio- och personsökarresurser. Detta bidrar också till förbättring av SMS-leveransen.

Systemet har dessutom möjlighet att nyttja en positionsbaserad spärr-komponent (LBBC), som kan spärra tjänster för att säkra att nödmeddelanden effektivt blir levererade till mobilabonnenter.

UMS - an Everbridge Company, samarbetar med teleoperatörerna för att förstå nätverksdetaljerna och har därmed rätt teknik för överbelastning.

Belastningskontroll talmeddelande till fast linje

Att ha tillräcklig kapacitet för att varna ett stort antal människor på kort tid är viktigt vid nödsituationer. Sådana situationer kan leda till flaskhalsar i telenätet, som blir högt belastat. För att undvika detta implementerar UMS - an Everbridge Company, en trafikflödeskontroll som styr trafiken i nätverket, så belastningnen minskar och förbättrar leveransen av talmeddelanden.

Dela artikel: