Innovation och utveckling

UMS - an Everbridge Company, är ett teknologiskt företag och har valt att lägga stort fokus på innovation.

Eftersom behovet för kritiska varningssystem ständigt ökar så är det helt avgörande med ett kontinuerligt arbete för innovativa lösningar. Vi vill skapa lösningar efter kundens behov och önskemål, men samtidigt kunna göra systemet så användarvänliga som möjligt. Med ett flertal patent gällande kritiska varningslösningar står vi som världsledande aktör inom branschen.

Våra mest omfattande projekt avser forskning och utveckling för att möjliggöra varningssystem som bäst utnyttjar den befintliga telekom-infrastrukturen. Ända sedan UMS - an Everbridge Company, grundades så har innovation varit en viktig del i företagets strategi. Våra patent och IPR (Intellectual Property Rights) strategi pekar på vår strävan mot kontinuerlig och progressiv utveckling.

Varför är innovation viktig för oss?

Innovation är en av våra grundpelare och genomsyrar hela företagets anda. Företagets kärnverksamhet innefattar att skapa och utveckla varningslösningar som bl.a. använder sig av det allmänna mobilnätets infrastruktur. Ett område där UMS - an Everbridge Company, varit en föregångare. Att använda det allmänna mobilnätet för kritiska varningar kräver ett helt annat krav än för konventionell användning. UMS - an Everbridge Company, har utvecklat teknologi och metodik som möjliggör varning i det kommersiella nätet, vilket har spelat en vital roll för utvecklingen.

Ur ett samhällsperspektiv är det väldigt viktigt att satsa på att kontinuerligt förbättra metoderna för att varna civila. I en nödsituation är information extremt viktig. För att kunna leverera sådan information måste vi kunna nå ut till medborgarna genom alla tillgängliga kanaler. Detta kräver kontinuerlig innovation.

Kommunikationsteknologi och dess användning har under de senaste 10 åren snabbt förändrats, då nya kanaler och program dykt upp, medan andra har försvunnit som funnits i decennier. Det är viktigt att kunna anpassa sig till de nya kanalerna och teknologierna som kommer att användas. Denna mångfald öppnar upp en kombination av möjligheter och utmaningar som bara kan hanteras genom en innovativ strategi.