Innovationsprojekt

UMS - an Everbridge Company, innovationsprojekt bygger på omfattande forskning och utveckling kring den nuvarande infrastrukturen i telenätet för att kunna nyttja varningssystemet på bästa sätt.

Möjligheten att skicka varningar och leveransgraden är nära kopplat till infrastrukturens begränsningar. Nedan visas några av våra forsknings- och utvecklingsprojekt som har haft stor betydelse för utvecklingen av befolkningsvarningsindustrin.

Överbelastningskontroll (2003) 

Den största risken med att använda ett system med hög kapacitet är överbelastning av den offentliga infrastrukturen. UMS - an Everbridge Company, var det första företaget att utveckla ett patenterat system och en metod för att utföra kritiska varningsmeddelanden utan att överbelasta telenätet.

Traveller Alert System (2009)

I en krissituation är det av yttersta vikt att kunna nå civilpersoner som reser utomlands. Med UMS Traveller Alert System (TAS) kan nationella myndigheter ge sina medborgare säker information proaktivt. UMS - an Everbridge Company, har tillsammans med Norges Utrikesdepartement utvecklat ett patenterat system som ger överblick och kan varna civilpersoner som befinner sig utomlands.

Positionsbaserad varning (2007)

Det finns många utmaningar med att använda mobilnät för varning. Att kunna lokalisera mottagarna samt skicka varningar utan risk för "flaskhalsar", samtidigt som integriteten för mottagarna upprätthålls, var ett betydelsefullt mål. UMS - an Everbridge Company, var först med att patentera detta system.

Dela artikel: