Katalogbaserad varning

Om kontaktuppgifter av alla mottagare finns tillgänglig i exempelvis ett personalregister eller en databas, kan vårt katalogbaserade varningssystem levereras för att nå flera grupper på ett effektivt och standariserat sätt.

UMS - an Everbridge Company, erbjuder katalogbaserad varning via talmeddelande, textmeddelande (SMS), e-post och via social media, med potentiella integrationer med flera andra kanaler.

Det katalogbaserade varningssystemet låter användaren skapa flera grupper vilket möjliggör utskick med specifika instruktioner och meddelanden till utvalda personer. Ett obegränsat antal användare och mottagargrupper kan skapas. Det är också möjligt att organisera dessa i en hierarki som underlättar systemanvändningen. Systemet är användarvänligt och kan hanteras av en användare med systemadministratörsrättigheter.

Systemets kraftfullhet säkerställer att flera användare kan logga in samtidigt. Sekretessen bibehålles genom att varje grupp endast får tillgång till sina egna uppgifter.

Genom integrering med användbara funktioner som konferenssamtal och IVR erbjuder katalogbaserad varning en snabb och säker metod för att sammankalla och informera personal på utsända platser.

UMS Gruppvarning (katalogbaserad varning) har stöd för ett flertal spåk och ingångskanaler via webgränssnitt, mobilapplikationer och IVR-system. Systemet stödjer även tvåvägskommunikation och är utrustat med en telefonbok där kontakterna kan inneha flera nummer/kontaktinformation på varje kontakt. Systemet kräver ingen konfiguration eller installation av slutanvändaren.

Mottagare: Fördefinierade, tillgängliga i personalregister/adressbok

Kanaler:
Voice_blue_frameSMS_blue_frameSmartphone_blue_frameEmail_blue_frame

Dela artikel:

Läs mer om: